Proto se snažíme s vládou jednat o takových opatřeních, která by dopady tohoto rozhodnutí na zaměstnavatele co nejvíce zmírnila.

Ke zmapování současné situace ve Vašich firmách a nalezení optimálního řešení jsme připravili dotazník, který naleznete pod odkazem https://im.spcr.cz/survey/index.php?sid=61736&lang=cs  do 29. dubna 2016.

Před vyplněním dotazníku doporučujeme projít pdf verzi dotazníku. Je možné, že ve Vašem případě bude u některých otázek nezbytná součinnost kolegy/kolegyně z Vaší společnosti.

Jsme si vědomi toho, že dotazník je velmi obsáhlý a jeho vyplnění Vám zabere více času. Věříme ale, že Vaše odpovědi pomohou nalézt řešení, které bude minimalizovat následky případného zrušení karenční doby pro zaměstnavatele.

Děkujeme za Váš čas věnovaný dotazníku!