„Celkový počet 91,2 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny ve mzdovém sektoru znamená meziroční nárůst o 37 %,“ uvedla Ludmila Husaříková z TREXIMY ve svém příspěvku o Ukrajincích v datech ISPV. Z dat je zřejmé, že Ukrajinci se stali nejpočetnějšími cizinci na českém trhu práce. Letos poprvé je počet ukrajinských zaměstnanců dokonce vyšší než počet pracovníků ze Slovenska. Často ale pracují na nízkokvalifikovaných pozicích a patří mezi cizince s nejnižšími výdělky, jejich pracovní potenciál z hlediska vzdělání tak bohužel zůstává nevyužitý.

Markéta Slováčková z TREXIMY se věnovala flexibilním formám práce v ČR. Poznatky o flexibilních formách práce vycházejí ze studie, kterou TREXIMA společně s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí připravuje pro Svaz průmyslu a dopravy, publikována bude koncem letošního roku.

Zdroj: www.trexima.cz