Informační a poradenská střediska fungují na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR od roku 1994. V první etapě vzniklo na tehdy samostatných úřadech práce 39 těchto pracovišť, ve druhé pak dalších 35. Během uplynulých 23 let dokázali specialisté IPS pomoci s výběrem vhodného studijního oboru a s orientací ve vzdělávací nabídce škol tisícovkám budoucích studentů.

„IPS jsou určena také rodičům, výchovným poradcům na školách čipedagogům. Zamířit do nich mohou i například rodiče po rodičovské dovolené, lidé se zdravotním postižením nebo třeba zájemci nad 50 let. Zkrátka všichni, kteří mají zájem o změnu profese nebo se zajímají o možnosti dalšího vzdělávání,“ vyjmenovává generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pracovníci IPS realizují skupinová a individuální poradenství, v jejichž rámci se věnují žákům základních a studentům středních škol. Obrátit se na IPS mohou i v případě, že se během studia potýkají s nějakými problémy (např. chtějí ukončit školu, přestoupit na jinou). Poradenství nabízí ÚP ČR také těm, kteří už dostudovali, ale chtějí si zvýšit nebo změnit kvalifikaci. Zájemci se mimo jiné dozví jak správně vyhledávat pracovní pozice, jak napsat životopis, motivační dopis či se připravit na přijímací pohovor.

Pokud se člověk obrátí na zaměstnance IPS, dozví se nejen to, o čem konkrétní povolání je, co musí splňovat pro jeho výkon, jaké požadavky mají zaměstnavatelé v konkrétním oboru, ale také to, kde je možné takový obor vystudovat a jaké má reálné šance, že po absolvování studia najde práci,“ doplňuje vedoucí Oddělení zprostředkování a poradenství Generálního ředitelství ÚP ČR Vojtěška Nezvalová.

V IPS najdou zájemci také informace o jednotlivých typech škol a jejich oborech, o jejich náročnosti, požadavcích na zdravotní stav žáků a počtech přijímaných budoucích studentů. V neposlední řadě se IPS podílejí na organizování akcí typu „přehlídky a burzy škol“ nebo „veletrhy řemesel“. 

Největší část klientů tvoří už zmínění žáci vycházející ze základních škol. Právě pro ně a jejich rodiče bývá výběr nejvhodnějšího oboru nesnadným úkolem a konečné rozhodnutí pak ovlivní jejich budoucí život nejen po profesní, ale i osobní stránce. Proto je nutné, aby je skutečně dobře promysleli. Ve hře je mnoho faktorů. K volbě povolání se mládež připravuje v rámci vyučování, na každé škole funguje výchovný poradce a poradenským službám se věnují v této oblasti i další instituce.

Při zodpovědné volbě povolání je třeba posoudit nejen studijní a osobní předpoklady žáka, ale také poznat trh práce a jednotlivá povolání. Obě oblasti je nutné mezi sebou pečlivě porovnávat a hledat, kde jsou ve vzájemném souladu,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR. Dobudovaná a inovovaná síť celkem devadesáti IPS bude aktivně působit jako nástroj prevence nezaměstnanosti a pomůže ke snižování nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce.

Zdroj: www.uradprace.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.
-lhe-