Průzkumu se zúčastnili studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Technické univerzity v Liberci.

Podle nich pomáhají investiční pobídky vytvářet nová pracovní místa (soudí tak 44 procent z nich), zlepšují konkurenceschopnost země (přes 30 procent), zvyšují její atraktivitu (27 procent), přinášejí vyspělejší technologie (21 procent) a zároveň zlepšují exportní výkonnost (15 procent).

Názory mladých ekonomů přesně reflektují současnou situaci. Investiční pobídky mají na českou ekonomiku velmi příznivý vliv. Jen v loňském roce podle informací agentury CzechInvest přilákaly 48 firem s investičními záměry v hodnotě 20 miliard korun, které pomohou vytvořit 5500 nových pracovních míst. Otázka na investiční pobídky dnes zazní při každém jednání potenciálního investora o možné investici v České republice,“ říká Jan Linhart, partner pro daňové poradenství v KPMG Česká republika.

Studenti zároveň doporučují, aby více investičních pobídek směřovalo do středně velkých společností (jde o názor 37 procent z nich) a do malých firem (32 procent).

Investiční pobídky jsou v současnosti určeny jak velkým, tak malým a středním podnikům. Z podstaty věci ale plyne, že investice do high-tech výroby jsou schopny realizovat především větší firmy,“ vysvětluje Jan Linhart.

Podle oficiálních údajů státní agentury CzechInvest přilákala Česká republika v letech 2007 až 2012 investice ve výši 270 miliard korun. 92 procent těchto investic přitom realizovaly právě velké firmy.

Evropská unie však plánuje podmínky pro udělení investičních pobídek zpřísnit a od příštího roku počítá se snížením veřejné podpory pro velké firmy ze současných 40 na 25 procent.

Investoři se zhoršení podmínek obávají. V poslední době se na nás řada firem obrátila se žádostí o analýzu, jak se jich nová pravidla dotknou. Pokud by se přístup k investičním pobídkám zhoršil, zahraniční investoři by začali investovat v zemích mimo Evropskou unii,“ uzavírá Jan Linhart.

Souhlasíte s míněním studentů, že investiční pobídky jsou dobré pro českou ekonomiku?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.