V rámci programu tak mohou vybraní zájemci získat stipendium ve výši od 50 do 100 % ceny studia a získat titul MBA (Master of Business Administration) či LLM (Corporate Master of Laws).

Stipendium může být uděleno v plné výši standardního školného, které činí 99 tisíc korun bez DPH. Při výběru uchazečů je důležitá motivace i příběh, jak může studium pomoci jiným zdravotně postiženým lidem.

Institut CEMI podporuje organizace a projekty, které se snaží usnadnit život těm, pro něž není vzdělání jednoduše dosažitelné. Vzdělání je nenahraditelné a pomáhá dělat svět lepším,“ vysvětluje ředitel institutu CEMI Štěpán Mika.

Podle vedení institutu navíc on-line výuka prostřednictvím moderního e-learningového systému Fronter studium usnadňuje. Zejména v případech, kdy se chtějí studia zúčastnit i paraplegici či lidé s roztroušenou sklerózou. Více informací najdete na www.cemi.cz.

Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu na institutu, tedy mít vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerskou praxi.

Žadatelem o stipendium se rozumí zdravotně handikepovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo jiné potvrzení o zdravotním postižení. Stipendium je poskytováno na základě individuálního posouzení.

Věřím, že budeme moci poskytnout stipendium co největšímu počtu uchazečů, zejména takových, kteří díky získaným znalostem pomohou dalším handicapovaným osobám,“ říká Štěpán Mika.

Domníváte se, že o nabídku CEMI bude mezi hendikepovanými lidmi zájem?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.