Nejvíce uložených pokut spadá do oblasti pracovních vztahů a podmínek, evidence za 1. čtvrtletí 2012 udává 369 takových pokut v celkové výši přes 13 milionů Kč. Narůstá ovšem i počet pokut uložených v rámci kontroly vyplývající ze zákona o zaměstnanosti.

V průběhu 1. čtvrtletí 2012 SÚIP evidoval 65 takových pokut celkem za více než 6 milionů Kč. Na jižní Moravě tak např. byla v březnu udělena pokuta ve výši 750 tisíc Kč zaměstnavateli, který nelegálně dával práci třem osobám po dobu jednoho měsíce. Zaměstnavatel po kontrole dodatečně uznal existenci pracovněprávního vztahu, zaměstnancům vydal pracovní smlouvy a zpětně je přihlásil k sociálnímu pojištění. S jednotlivými osobami je dále kvůli výkonu nelegální práce vedeno přestupkové řízení.

V oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání SÚIP velmi úzce spolupracuje s cizineckou policií. Např. v rámci březnových kontrol prodejních stánků v Praze reagovali příslušníci této policejní složky na výzvy oblastního inspektorátu práce okamžitým operativním vysláním hlídek, které tak aktivně napomáhaly při realizaci kontroly. Jako příklad lze uvést prostory vestibulu stanice metra Zličín, kde se vyskytl problém u dvou kontrolovaných subjektů.

Oblastní inspektoráty práce řeší také podněty zaměstnanců, kteří si stěžují, že jejich zaměstnavatel porušuje právní předpisy. Během 1. čtvrtletí SÚIP evidoval 2 935 podnětů ke kontrole.

Oblast, kam tyto podněty podané občany nejčastěji směřují, představuje široký rámec pracovněprávních vztahů (1 904 evidovaných podnětů). Pomyslný žebříček témat v počtu podnětů evidovaných v 1. čtvrtletí vede pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (947 podnětů) těsně následovaný odměňováním (943 podnětů). V 826 evidovaných případech občané podali podnět ke kontrole u zaměstnavatele motivovaný podezřením na nelegální zaměstnávání.

Podrobnosti o činnosti Státního úřadu inspekce práce najdete na jeho webových stránkách.

-red-