Podstatnou novinkou je totiž úprava paragrafu osm zákona, která do evidence úrazů nově zahrnuje i pracovní úrazy fyzických osob, které podnikají. Změna, kterou inspektoráty práce ale vítají, jsou údajně opatření přijatá k zabránění opakování vzniku pracovních úrazů. Vyplývá to z ohlasů posluchačů semináře na téma „Nová evidence pracovních úrazů“, který uspořádalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) v Brně.

Téma BOZP a pracovní úrazy je pro průmyslové firmy důležité. Svědčí o tom hojná účast zástupců členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR na tomto semináři,“ uvedla Ilona Staňková, regionální manažerka SP ČR pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina.

Účastníkům semináře byly představeny i konkrétní pracovní úrazy, včetně vzniku a způsobu ochrany vzniku těchto událostí. Své o tom ví bezpečnostní technik kuřimské společnosti: „Pokud dojde k pracovnímu úrazu, je na mě, abych tuto nepříjemnou skutečnost oznámil rodinným příslušníkům, i když zato úloha přísluší přímým nadřízeným,“ vysvětlil Jiří Svoboda, bezpečnostní technik společnosti Slévárna Kuřim.

-pda-