Podle domácích médií uskutečnili inspektoři v nemocnicích v roce 2010 102 kontrol a uložili 12 pokut v celkové výši 410 000 korun. Z výsledků inspekcí vyplývá, že nejčastějším prohřeškem proti paragrafům je nedodržení stanoveného odpočinku v týdnu a nesprávná nebo nevedená evidence pracovní doby.

Inspektoři se zabývali i situací mladých lékařů. Občanské sdružení Mladí lékaři tvrdí, že lékaři mají smlouvu třeba na desetinový úvazek, v nemocnici jsou celou pracovní dobu, peníze dostanou za úvazek. Kontroly ve fakultních nemocnicích ovšem neprokázaly, že by mladí lékaři pracovali nad stanovený úvazek a za vykonanou práci nedostali zaplaceno.

Agentura ČTK ke kontrolám uvedla, že Zákoník práce umožňuje nařídit nejvýše 150 hodin přesčasové práce ročně. Na základě dohody může být vykonána práce přesčas v délce 208 hodin během 26 po sobě jdoucích týdnů. Kolektivní smlouva může stanovit práci přesčas až 416 hodin ročně. Řada lékařů slouží 800 i více hodin za rok. Řeší to souběhem pracovních poměrů na různé druhy práce v téže nemocnici, nebo několika pracovními poměry v několika nemocnicích.

-pda-