Insolvenci inspektoráty práce neřeší, tato problematika totiž spadá do působnosti úřadů práce“, konstatovala Anna Slívová, vedoucí právního odboru Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Vzkaz nejen zaměstnancům zazněl na Kulatém stolu na téma „Ochrana pracovních vztahů a pracovních podmínek“ , který zorganizovalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Vyhověli jsme požadavkům z členské základny a uspořádali tuto akci, která se týká dodržování pracovních vztahů, zejména vznik, změna a ukončení pracovního poměru a podmínek práce, které se týkají pracovní doba, práce přesčas a noční práce,“ řekla regionální manažerka Ilona Staňková. Velkým tématem diskuze bylo oprávnění inspektorátů práce při kontrolách ve firmách a jejich zaměření. Zaměstnavatelům se totiž nezdálo, že kontroly inspektorátů práce mohou probíhat i na základě podnětu třetí osoby. „Tato skutečnost se samozřejmě ale nikomu nesděluje“, uvedla Slívová.

Přesto inspektoráty práce nemají firmy jen kontrolovat, ale poskytovat i poradenství. „O této možnosti jsem nevěděla a osobně ji vítám. Člověk nikdy neví, jaká situace nastane a bude potřebovat odbornou radu“, pochválila si Martina Benkovičová ze společnosti GEOtest Brno.

Posluchači kulatého stolu, který proběhl v Brně, si odnesli informace týkající se změn v legislativě. Bohužel tyto změny jsou platné pouze do konce roku 2011. Je to dáno rozhodnutím Ústavního soudu, který uvedl, že nebyl důvod legislativu schválit v režimu legislativní nouze.

-stan-