Počet insolvenčních návrhů na fyzické osoby stoupl o 88 procent na 3848. U firem se počet insolvenčních návrhů zvýšil o 22 procent na 1573. Z hlediska odvětví byly v prvním čtvrtletí roku insolvencemi nejvíce postiženy obory velkoobchodu, stavebnictví a pohostinství. Těsně následoval maloobchod s převahou potravin a nákladní doprava. Regionálně bylo nejvíce firem v insolvenci již tradičně v Praze, v Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji.

Insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů podle agentury ČTK, která cituje závěry analýzy společnosti Creditreform, trvale přibývá. V březnu bylo podáno 1554 insolvenčních návrhů, což je proti stejnému období 2010 nárůst o 70 procent. Tento vývoj je důsledkem stavu ekonomiky, nedostatku pracovních míst, poklesu reálných mezd a hlavně neuváženého zadlužování fyzických osob. Fyzické osoby potom nemohou dostát svým závazkům a ocitají se v dluhové pasti. Dalším faktorem, který průběžně zvyšuje počet osobních bankrotů fyzických osob, je i častější využití možností insolvenčního zákona pro řešení platební neschopnosti fyzických osob nepodnikatelů.

-pda-