Téměř 160 českých předních odborníků na restrukturalizace a insolvence se sešlo začátkem listopadu v prostorách České národní banky na 3. ročníku Restrukturalizačního fóra pořádaného odbornou organizací Turnaround Management Association Česká republika (TMA ČR).

Konference, s podtitulem Most přes rozbouřené řeky, představila pohledy a zkušenosti správců, poradců, věřitelů, bankéřů, soudců a právníků z několika evropských zemí. V rámci konference byl mezi nimi uspořádán průzkum, jehož závěry odráží současný stav insolvenční praxe v Česku.

Většina odborníků má důvěru v insolvenční řízení a považuje ho za účinný nástroj k záchraně podniku. Pouze jedna osmina z nich vnímá v českých insolvenčních řízeních vysokou míru korupce.

Úspěšnost insolvence ohrožují především vlastník krachující firmy a její management. Naopak nejvyšší přínos ke zdárnému průběhu insolvenčního řízení mají zajištěný věřitel a odborný poradce.

Takový názor potvrzuje i restrukturalizace společnosti Bestsport (provozovatel O2 arény), která byla na konferenci prezentována jako vítěz letošního ročníku TMA Europe Award – evropská restrukturalizace roku, kde ekonomický a právní poradce sehráli klíčovou roli ve vyjednáváních a přípravě reorganizačního plánu.

Ke kultivaci insolvenční praxe by nejvíce přispěla úprava pravomocí věřitelů.

Odborníci se domnívají, že ke kultivaci insolvenční praxe by nejvíce přispěla úprava pravomocí věřitelů. „To odráží současnou praxi šikanózních návrhů na zahájení insolvenčního řízení a fakt, že věřitelé mnohdy využívají nedostatků platné legislativy na prosazování vlastních zájmů na úkor ostatních účastníků procesu,” říká Petr Smutný, předseda TMA ČR a partner PwC ČR.

Rozložení respondentů: 28% bankéřů, 25% právníků, 23% ekonomických poradců, 8% vlastníků, 8% insolvenčních správců, 7% management. Více o TMA ČR na www.turnaround.cz .

 

Sdílíte také názor, že úspěšnost insolvence ohrožuje vlastník firmy a management?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-