Dokument, který má ambici podpořit dlouhodobý hospodářský růst a kvalitu života v Česku, tak má přispět nejen k tvorbě nových míst, ale posunout zemi v žebříčku nejkonkurenceschopnějších ekonomik výrazně vpřed.

Excelentní výzkum, spolupráce mezi podnikovým a výzkumným sektorem při transferu znalostí, podpora inovačního podnikání a lidé jako nositelé nových nápadů a iniciátorů změn jsou čtyřmi hlavními oblastmi, kterými se NIS zabývá. Cílem by mělo být zvyšovat a rozvíjet kompetenci firem tak, aby se na trzích posunuly mezi inovační lídry. Ve vybraných oblastech výzkumu by se Česko mělo snažit dosáhnout nebo udržet si výsadní postavení a soustavně se přitom zlepšovat v kvalitě výzkumu ostatních oblastí. Podle NIS je nutné zlepšit kvalitu vzdělávání a vzdělávacího systému a také zvýšit kvalitu a rozsah služeb poskytovaných zprostředkujícími institucemi.

NIS přitom dává zaměstnavatelům radu, aby aktivně pracovali s trhy a snažili se expandovat. Jakkoli je tento cíl náročný, jak NIS připouští, “bez zlepšení situace v této oblasti nebudou intervence v dalších oblastech inovační strategie přinášet potřebný efekt”. NIS také uvádí, že pro inovačně založenou konkurenceschopnost v dlouhodobém časovém pohledu je nutné zajistit výsadní postavení výzkumu ve všech oblastech, které k tomu mají předpoklad, a zvýšit kvalitu výzkumu v oblastech dalších. Pro dosažení tohoto stavu je nutné, aby hodnocení výzkumu a vývoje (VaV) institucí, programů a projektů kladlo velký důraz na kvalitu a aby se požadavky výsadního postavení a vysoké kvality výzkumu promítnuly do rozdělování veřejných peněz.

-pda-