Dovolujeme si Vás požádat o podporu našich společných požadavků tím, že vyjádříte svůj postoj k dané problematice spoluprací na dotazníkovém šetření, jehož cílem je získat názory na aktuální situaci na trhu práce a na účinnost existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Elektronický dotazník naleznete ZDE (Pro jeho otevření doporučujeme použít prohlížeče Google Chrome nebo Mozilla Firefox).

Vzhledem k dalším plánovaným krokům a harmonogramu jednání vyplňte prosím dotazník do 12. 9. 2016. Vyplnění Vám zabere přibližně 10 až 15 minut. Výsledky šetření budou zveřejněny na webu SP ČR.

Na dotazníkové šetření budou navazovat telefonické rozhovory se zástupci vybraných firem, jejichž účelem bude získat podrobnější informace, náměty či doporučení týkající se aktivní politiky zaměstnanosti. Pokud máte zájem zúčastnit se krátkého telefonického rozhovoru, budeme rádi, pokud nám na sebe zanecháte kontakt (poslední položka dotazníku).

Děkujeme za Váš čas a názory!