Iniciativa Průmysl 4.0 zahrnuje celkem 5 projektů a aktivit, mezi kterými jsou:

  • „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0“, kterou provozuje Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina,
  • aktivity k tématu „Průmysl 4.0 – kvalifikace“ realizované Evropským regionem Dunaj-Vltava, jehož členem je Kraj Vysočina od roku 2012,
  • projekt „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ realizovaný Krajem Vysočina a Spolkovou zemí Horní Rakousko za podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje,
  • aktivity Vysoké školy polytechnické Jihlava vedoucí k rozvoji vlastní výzkumné infrastruktury a rozvoji nabídky studijních oborů zohledňující aktuální potřeby místních podnikatelských subjektů,
  • dotační program na podporu inovačních aktivit a digitální transformace ve firmách „Inovační vouchery 2021“.

„Na realizaci těchto aktivit uvolnil Kraj Vysočina od roku 2019 částku téměř 24 mil. Kč,“ shrnuje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a dodává, že Kraj Vysočina se bude ucházet o zisk evropského ocenění v kategorii Zlepšení podnikatelského prostředí a podpora digitální transformace.

Evropskou cenu za podporu podnikání, která oceňuje a odměňuje nejúspěšnější projekty veřejné správy zaměřené na podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě, vyhlašuje Evropská komise již po patnácté. Soutěž probíhá ve dvou fázích. Úspěšné subjekty vybrané v národním kole soutěže se mohou ucházet o ocenění na evropské úrovni v šesti kategoriích. Národním koordinátorem soutěže v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Autor: Iveta Fryšová

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/iniciativa-prumysl-4-0-soutezi-za-kraj-vysocina-o-evropskou-cenu-za-podporu-podnikani-2021/d-4108154/p1=113229