Podle serveru ČMKOS, esondy.cz je služba vyhledávanou, což potvrzuje i anketa mezi 350 klienty v průběhu července až října letošního roku.

Poradenská infolinka byla spuštěna v rámci projektu Posilování sociálního dialogu – služby pro zaměstnance podpořeného z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Na telefonním čísle 840 888 233 jsou oborníci na sociální a pracovněprávní problematiku připraveni podat zasvěcené informace dokonce nonstop. Položit otázku či dotazu a získat žádané odpovědi je rovněž možné prostřednictvím e-mailu (poradenska.infolinka@service4.com).

eSondy.cz uvedly, že infolinka se stala za krátkou dobu svého působení intenzivně vyhledávanou službou. Odboráři a zaměstnanci se nejčastěji zajímají o právní porady na téma výpověď a odstupné, smlouvy na dobu určitou, pracovní úraz a jeho odškodnění a v neposlední řadě i převedení na jinou práci nebo rady v otázce tzv. vytýkacích dopisů od zaměstnavatele, které se rovnají důtce a varováním před jednostrannou výpovědí. Zaměstnavatelé pak většinou žádali radu v rámci pracovních smluv a odstupného.

-red-