Jednou z technik, které pomáhají rozvíjet schopnosti komunikace a argumentace, je improvizace. Díky britskému divadelnímu režisérovi Keithu Johnstonovi, který jako první aplikoval techniky improvizace pro rozvoj divadelních herců tak, aby byli schopni reagovat na nepřipravené situace na jevišti, se improvizace dostala do firemního prostředí a začala být využívána i jako nástroj osobního rozvoje.

Dnes se s ní můžeme setkat především v západních zemích, do České republiky se dostává velice pomalu i kvůli české skepsi vůči jakýmkoliv alternativním směrům.

Typický Čech bohužel vnímá improvizaci jen jako formu zábavy, například jako televizní show Partička, na kterou se podívá v klidu doma a zasměje se, aniž by nad dějem musel nějak zvlášť přemýšlet. Improvizace jako taková nám ale přináší mnohem více,“ vysvětluje ředitel Impro Institutu Martin Vasquez a dodává:

Pokud chceme nacházet nové impulsy pro svou práci, nahlížet na problémy z jiné perspektivy, chápat věci v širších souvislostech nebo se naučit argumentovat, je cvičení improvizace dobrou volbou.“

Lakshmi Balachandra, lektorka prestižní americké MIT Sloan School of Management, definovala improvizaci jako techniku, která učí myslet za pochodu a rychle se adaptovat na nečekané události. Podle ní ji lze aplikovat kdekoli, kde nemáme nad průběhem děje přímou kontrolu, například při vyjednávání, což je dynamický proces, v němž musíme rychle reagovat na aktuální vývoj.

Jistota v komunikaci a dostatek argumentů se projevují právě při výběrových řízeních. Uchazeči, kteří mají za sebou základní trénink improvizace, nebývají nervózní, nebo je nervozita nepostihuje v takové míře, dokážou kreativně reagovat na průběh pohovoru, a co je nejdůležitější, na vše potřebují mnohem méně času,“ tvrdí Martin Vasquez.

Myslíte si o sobě, že dokážete v případě potřeby improvizovat?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.