Z těch, co pracují, 200 milionů vydělává podle ILO méně než dva dolary denně. Podle deníku Lidové noviny proto ILO vydala varování před ‘ztracenou generací’, která se musí vyrovnat nejen s mizivou šancí na trhu práce, ale i rostoucí pasivitou, nejistými pracovními podmínkami a přetrvávající chudobou pracujících v rozvojových zemích.

Mezinárodní organizace práce podle Lidovek proto vyzvala na červnové konferenci v Ženevě k urgentní akci na zastavení krize na trhu práce a žádá politické zásahy a inovativní přístup vlád.

„Pokud nebude zahájena okamžitá a dostatečně intenzivní akce na podporu jejich zaměstnanosti, bude svět konfrontován se ztracenou generací,” citoval deník prohlášení ILO. Dokument z konference obsahuje kroky, které by vlády měly naplnit s podporou zaměstnavatelů i zaměstnanců. Patří mezi ně například zlepšení přípravy na zaměstnání nebo podpora vlastní iniciativy uchazečů o zaměstnání.

„Důležité je pojmenovat bariéry, které mladým lidem brání v přechodu na pracovní trh,” stojí ve zprávě ILO. Ze zjištění organizace práce ale vyplývá, že v mnoha zemích jsou makroekonomické i další politiky nefunkční a nevytvářejí dostatek pracovních míst, zvláště pro mladé. Příkladem může být i Řecko. Když tu nezaměstnanost na konci loňského roku dospěla k novému rekordu, bylo to poprvé, kdy počet mladých bez práce převýšil počet pracujících. Podle zjištění ILO ale existuje v zemích, jako je Řecko, i řada jiných problémů, kromě nezaměstnanosti. A jedním z nejvážnějších je imigrace. Závěr zprávy Mezinárodní organizace práce také říká, že mladí lidé, kteří pracují v rozvojových zemích, žijí na hranici chudoby, což je donutí odejít za prací do bohatší země. Řetězec nezaměstnanosti tak pokračuje.

-red-

Řeší se problém nezaměstnanosti ve světě a zvláště v Evropě správným směrem? Neohrozí nezaměstnanost mladých lidí budoucí směřování zemí?

Co si o tom myslíte? Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.