Manuál obsahuje pokyny pro:

  • Příchod do prostor praktické výuky
  • Zajištění hygienických podmínek v prostorech praktické výuky
  • Odchod z praktické výuky
  • Jeho součástí jsou také vzory souhlasu s provedením výkonů (měření tělesné teploty, provedení antigenního testu) a prohlášení o bezinfekčnosti.

Manuál ke stažení zde.