Součástí akce bylo i odsouhlasení Memoranda k podpoře technických učebních a maturitních oborů, se kterým vyjádřilo souhlas na dvě desítky účastníků diskusního fóra. Ohlas na memorandum, které vypracoval Svaz průmyslu a dopravy ČR na jihomoravském setkání byl příznivý jako na nedávno uskutečněném kulatém stole v Chomutově.

Zástupci zaměstnavatelů se v diskuzích shodli na požadavcích zamířených na krajské zastupitele Jihomoravského kraje, aby ve svých analýzách dokázal definovat, jaké studijní obory budou na základě dosavadních dat potřeba a jak na ně zajistí peníze. Jedině tak se může systém vylepšit a efektivněji sloužit nejen potřebám zaměstnavatelů, ale i naplnění představ rodičů dětí. Fatální nedostatky přitom místní firmy, tradičně orientované na slévárenství vedou právě v příslušných odborných školách. „Jak je možné, že když vyjedete do Německa, tak tam dokáží do odborných škol dostat do třídy třicet slévačů, zatímco tady nikoho,“ zamýšlel se nad nedostatky Zdeněk Král ze společnosti Rex Brno.

Cest, jak neradostný stav odborného školství a tím pádem i zvyšujícího se nedostatku odborné pracovní síly změnit, je několik. Diskutující se ale shodli, že odvaha k někdy odvážným změnám chybí. Takovým krokem je například cílená kampaň zamířená na rodiče dětí, aby nechápali studium na odborných školách za něco méněcenného nebo podřadného. V této souvislosti zmínil Miloš Antoš, místopředseda Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje úspěch pracovních miniveletrhů. Ty dokáží lépe nabídnout místa v odborných školách a rychleji reagují na poptávku po studijních oborech.

Nejen zaměstnavatelé, ale i krajští úředníci a ředitelé škol se shodli na tom, že školský systém musí odpovídat tomu, že hlavním objednatelem těchto služeb je stát.

-red-