CitwSWOWUAAIdZU
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je klíčovým zástupcem zaměstnavatelů při jednáních v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartity) a je hlavním partnerem vlády a odborů. Je iniciátorem toho, aby na program tripartity byla vedle sociální problematiky zařazována významná témata hospodářské politiky, která jsou v zájmu zaměstnavatelů a ovlivňují kvalitu podnikatelského prostředí v České republice.

Týmy odborníků SP ČR věnují přípravě na jednání tripartity nemalou část své pracovní kapacity a naším zájmem je, aby jednání byla efektivní a přinášela výsledky.

Podařilo se nám prosadit, aby na závěr projednání každého bodu programu bylo navrženo a přijato usnesení doporučující další postupy řešení. Usnesení by postrádala smysl, pokud by nebylo vyhodnoceno jejich plnění. Zpracovali jsme proto přehled o tom, jak se daří usnesení plnit a zejména jak se daří prosazovat naše oprávněné požadavky.

Toto hodnocení chceme využít jako podklad pro argumentaci při hledání dalších postupů řešení. Je protiváhou hodnocení výsledků ze strany vlády a odborů. Jeho zveřejněním chceme informovat o aktuálních problémech a jejich řešení tripartitou jak členskou základnu, tak i širokou veřejnost.

Hodnocení RHSD ČR k dispozici zde. (aktualizováno k 1.5.2016)

Jsou pro Vás tyto informace přínosné?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-