Minimální mzda je zavedena ve 22 z 28 členských zemích Evropské unie. Legislativou není minimální mzda z členských zemí EU zavedena pouze v Dánsku, ve Finsku, v Itálii, na Kypru, v Rakousku a ve Švédsku. Např. v zemích Skandinávie je však minimální mzda stanovena zpravidla kolektivními smlouvami a i v Rakousku jsou regulovány určité profese. Minimální mzda je však zavedena i v mnohých vyspělých mimoevropských zemích, např. v USA, v Japonsku, v Austrálii nebo v Kanadě.

Význam minimální mzdy

Při správném nastavení minimální mzdy k průměrné mzdě v národním hospodářství a úrovní sociálních dávek, na které mají nárok dlouhodobě nezaměstnaní, plní minimální mzda důležitou motivační funkci, kdy zaměstnanci pracující za minimální mzdu mají dostatečně vyšší životní úroveň než lidé pobírající sociální dávky. Když je však minimální mzda příliš vysoká, potom se značně zvyšují mzdové náklady zejména zaměstnavatelům s vyšším podílem neodborné práce, což vede i k omezení nabídky takové práce a kumulaci pracovních činností na pracovištích. V západoevropských zemích dosahuje minimální mzda cca 40 % průměrné mzdy.

Od ledna 2017 stoupla minimální mzda v 17 členských zemích Evropské unie. Ze zemí, kde je minimální mzda legislativou stanovena se její výše nezvýšila pouze v Belgii (poslední změna od 1. června 2016), ve Velké Británii (poslední změna od 1. dubna 2016), v Řecku (poslední změna od 1. března 2012), v Litvě (poslední změna od 1. července 2016) a v Rumunsku (poslední změna od 1. července 2016). Ve většině zemí dochází k pravidelnému zvyšování minimální mzdy v závislosti na vývoji ekonomiky.

Zdroj: www.e-sondy.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-