LinkedIn má v současné době přibližně 300 milionů registrovaných uživatelů. Zájem větších firem v Česku o nábor zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí je ale zanedbatelný, podle odhadů tak dnes činí asi jen deset procent tuzemských firem. V České republice využívají personalisté sociální sítě k náboru nových zaměstnanců jen okrajově.

Firmy v Česku dávají stále přednost personálním agenturám. Podle našeho průzkumu si firmy vybírají personální agenturu v 71 procentech z důvodu nedostatku kvalitních životopisů, ve 37 procentech kvůli tomu, že jim personální agentura ušetří čas s hledáním kandidátů, a ve 25 procentech proto, že agentury mají více možností, jak kandidáty oslovit. Firmy hledající zaměstnance prostřednictvím sociálních sítí využívají pouze Facebook a LinkedIn, ostatní sítě nevyužívají při obsazování volných pozic prakticky vůbec,“ uvedla Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka společnosti AC Jobs. 

Největší české personální agentury mají v hledáčku několik set specialistů, převážně z oblasti IT a manažerů. Co do počtu zaregistrovaných lidí tedy vede sociální síť. Při obsazování specializovaných či vrcholových pozic má kvalita vždy přednost před kvantitou. V případě hledání vrcholových manažerů tak firmy v Česku stále nejvíce věří personálním agenturám.

Agentura má detailně zmapované prostředí konkrétní země a je schopna vybudovat celý tým od nižších pracovníků po vedení nové pobočky. V tomto ohledu nejsou sociální sítě schopny personálním agenturám konkurovat. Další výhodou agentur je schopnost okamžitě reagovat na požadavky firmy. Například, pokud odejde specialista, je možné ho téměř okamžitě nahradit dočasným zapůjčením, případně je možné takto poskytnout i celý tým. Sociální sítě nejsou schopny pružně reagovat na změny trhu, poptávku po daných profesích ani na vývoj platových podmínek dané země,“ vysvětlila Olga Hyklová.

Očekávání personalistů, že se díky sociálním sítím jejich práce zjednoduší, se nedostavilo. Prostředí sociálních sítí se velice rychle mění, a se sociálními sítěmi je tak třeba pracovat denně, což na náročných personalistických pozicích často není možné.

Spoustu času stojí nejen naučit se vyhledávání nových pracovníků na LinkedIn, ale také to, jak s nimi správně komunikovat. Další problém nastává, pokud firemní personalista začne oslovovat lidi u konkurence. Když oslovování nového zaměstnance neproběhne profesionálně, může personalista napáchat víc škody než užitku. Může například konkurenci nechtěně vyzradit, s jakými pozicemi má firma problémy, co dalšího chystají nebo jaké peníze a benefity nabízejí. Pokud se o nábor stará personální agentura, vše probíhá diskrétně. Na pohovor pak už dorazí jen uchazeči, kteří mají o danou pozici skutečný zájem,“ řekla Olga Hyklová.

Pokud už se firma rozhodne využít k hledání nového zaměstnance sociální síť, děje se tak zejména při obsazování vyšších a specializovaných pozic. „Na LinkedIn jsou v Česku zatím většinou muži – tvoří 60 procent. Sociální sítě jsou také doménou zejména mladších uživatelů, nejvíce jich je v Česku ve věku mezi 25 a 40 lety. Nejvíce jich je z oblasti informačních technologií a prodeje. V České republice mají největší zastoupení na sociálních sítích uživatelé z oboru informačních technologií, softwarových služeb a telekomunikace,“ popsala Denisa Ondrušová.

Využíváte při výběru nových zaměstnanců také pomoc sociálních sítí?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-