Dalšími oblastmi hodnocení je firemní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým klientům či návštěvníkům.

V rámci projektu Společnost přátelská rodině a stejnojmenné kampaně, kterou Sít mateřských center vede již od roku 2004, jsme inovovali metodiku, kterou se bude porota při posuzování přihlášených organizací řídit. Někomu se může zdát, že jsme zpřísnili pravidla. Naším přáním však je postupné zlepšování podmínek, a tak jsme pouze podchytili vývoj proměny a posunuli pomyslnou laťku,“ vysvětluje důvody nového pojetí metodiky manažerka projektu Klára Vlková.

Společnosti ze Středočeského kraje se mohou hlásit do 31. 3. 2013. Přihlášené organizace projdou v průběhu dubna až srpna podrobným šetřením, jehož výsledky budou sloužit jako podklady pro rozhodování poroty, která zasedne v říjnu. Ocenění na krajské úrovni budou vybraným organizacím předána v listopadu na slavnostním vyhlášení, které bude spojeno s akcí zaměřenou na slaďování rodinného a pracovního života či na oblast rovných příležitostí.

Už v roce 2004 jsme se rozhodli jít pozitivní cestou oceňováním příkladů, které mohou inspirovat další. V rozsáhlém dotazníkovém šetření mezi zaměstnavateli, které jsme uskutečnili v rámci projektu, jsme zjistili, že většímu využívání nástrojů slaďování velmi často brání neznalost možností. Rozhodli jsme se proto, že všem, kdo se zúčastní soutěže, i těm, kdo nedostanou ocenění, předáme návrhy, co mohou na poli slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí změnit a vylepšit,“ zmiňuje prezidentka Sítě MC Rut Kolínská přínos pro všechny přihlášené organizace.

Nad soutěží ve Středočeském kraji převzal záštitu Bc. Zdeněk Syblík, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, hodnocení bude probíhat ve spolupráci s regionálním zastoupením Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Středočeský kraj.

Pro rok 2013 je vyhlášeno celorepublikové kolo a krajská kola v těchto krajích: Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Libereckém, Pardubickém, Středočeském a Zlínském.

TZ k vyhlášení SPR na celorepublikové úrovni najdete ZDE.

Přihláška do soutěže je ke stažení ZDE, informace o způsobu hodnocení jsou dostupné ZDE.

Kontakt:
Jiřina Chlebovská
koordinátorka soutěže Společnost přátelská rodině
e-mail: jirina.chlebovska@materska-centra.cz
tel.: 602 178 964, 777 573 445

Společnost přátelská rodině

  • Projekt rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.
  • Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC, s.r.o. a Jihomoravský kraj. Aktivity projektu směřují především k zaměstnavatelům – mapování, workshopy, publikace, oceňování certifikátem Společnost přátelská rodině.

Síť mateřských center o.s.

  • Vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC více než 300 členských MC, ve Středočeském kraji 60. Více: www.materska-centra.cz.

esf_eu_oplzz_podpora-01