Spoustu pracovních činností můžeme díky rychlému internetovému připojení vykonávat nejen v kanceláři, ale i na mnoha jiných místech, digitální technologie umožňují kvalitní kontakty na dálku bez toho, že by se lidé osobně sešli a potřásli si rukou.

Tyto otázky jsou velice aktuální, a to především v souvislosti s problematikou interní komunikace. Proto jsme se rozhodli věnovat jim minikonferenci a zaměřit se na efektivní organizaci kanceláří a na práci na dálku z různých hledisek,“ říká Tomáš Poucha z Institutu interní komunikace (IIK).

Minikonference Hledejte s námi kancelář budoucnosti se uskuteční 29. srpna 2013 v prostorách Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a jejími dalšími spolupořadateli jsou firma Siemens, HRM, m-journal a Univerzita Karlova.

Program je podle Pouchy sestaven tak, aby se účastníci dověděli nové informace o perspektivách organizace práce v kanceláři a mohli si porovnat, kdy je výhodnější kamenná kancelář a kdy spíše home office, aby získali přehled o technologiích, které práci na dálku umožňují, o trendech, jež tuto oblast určují, i o rizicích, která tu hrozí.

Všechna témata budou nahlížena z pohledu interní komunikace, která je s organizací práce ve firmě v mnoha ohledech těsně propojená,“ zdůrazňuje Tomáš Poucha.

Jaké máte zkušenosti s digitálními technologiemi?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.