Společnost Hennlich založil v roce 1922 v Duchcově v tehdejším Československu Hermann August Hennlich. Zpočátku firma fungovala jako velkoobchod pro místní doly, hutě a další průmysl. Nedlouho po svém vzniku se však stala první továrnou na výrobu elektrod v Československu. Patentované měla například elektrody na svařování litiny, kujného železa a oceli.

Ve 30. letech již měla společnost několik desítek zaměstnanců, dodávala své produkty všem významným důlním společnostem tehdejšího Československa, získávala i zahraniční zakázky. Po druhé světové válce však musel její majitel kvůli svému německému původu ze země odejít, firma byla znárodněna a začleněna do státního podniku Technomat.

Stěhování do Rakouska

Na rozdíl od většiny firem, které v komunistickém Československu potkalo zestátnění, však firma nezanikla. Hermann Hennlich se s celou rodinou usadil v rakouském městě Schärding am Inn. Začal navazovat obchodní kontakty s někdejšími zákazníky a dodavateli v této zemi, na kole objížděl zákazníky nové. Podnik se postupně specializoval na hydrauliku a těsnění. Ani druhý rozjezd firmy však neskončil šťastně. V roce 1954 postihla město ničivá povodeň, odnesla zázemí firmy a budování společnosti začalo potřetí.

Po roce 1989 se firma vrátila do Československa a v roce 1991 založila svoji místní pobočku v Litoměřicích, jen 40 kilometrů od místa svého založení. Podnik dokázal nejenom navázat na svoji úspěšnou předválečnou tradici, ale také působit s ohledem na své zaměstnance i životní prostředí. Díky tomu získala v roce 2018 ocenění Top odpovědná firma v kategorii malých společností.

„Společenskou odpovědnost jsme si ve firmě nastavovali sami a postupně. Na začátku, když firma v roce 1991 v tehdejším Československu vznikala, byl ale určitě obrovský přínos pana Zebische, vnuka zakladatele firmy, a také jednatele Pavla Šumery v tom, že přirozenou autoritou nastavili jakéhosi ‚ducha‘ firmy. Malá firma o pár lidech stavěla na důvěře, přátelství a dlouhodobosti. To jsou pilíře, které jsme si uchovali a na kterých stojíme dodnes,“ popisuje CSR manažer společnosti Hennlich Martin Jonáš.

Odpovědnost prosazuje šéf firmy
CSR manažer společnosti Hennlich Martin Jonáš. Foto: HennlichPrávě osobnost jednatele je podle Martina Jonáše klíčová i při nastavování priorit, kterým se firma v rámci své společenské odpovědnosti věnuje. „Důležití jsou pro něj především lidé ve firmě, podpora města Litoměřic a ochrana životního prostředí a obnovitelné zdroje,“ doplňuje Martin Jonáš.

Snižování dopadů firmy na životní prostředí se firma věnuje například v oblasti energií. K vytápění využívá tepelná čerpadla, která nejenom ukazují na odpovědný přístup k přírodě, ale také přináší podniku výrazné úspory. „Díky tepelným čerpadlům dosahují úspory za vytápění i chlazení až stovky tisíc korun ročně. Protože systémy s tepelnými čerpadly také instalujeme, můžeme zákazníkům ukázat, že to opravdu funguje. A nejen u nás, ale také v domech mnoha našich zaměstnanců,“ zmiňuje Martin Jonáš.

Firma chce jít v této oblasti ještě dál. V současné době vyvíjí takzvanou ORC jednotku, díky níž z odpadního tepla vyrobí elektřinu. „Podporu na vývoj jsme získali z evropských fondů a nyní spolupracujeme i s ČVUT při využití takzvaných Inovačních voucherů. Ty firmám vydává Ústecký kraj a podporuje tak spolupráci firem a univerzit,“ popisuje Martin Jonáš.

Školka i tábory

„Rozšiřovali jsme areál a již od počátku byla idea mít vlastní ‚hlídací koutek‘ nebo něco podobného. Díky dvouleté podpoře z fondů EU jsme mohli nastavit plnohodnotnou péči s kvalitním programem. Tehdy to byla ale minimálně na severu Čech popelka. Inspiraci jsme třeba sbírali u společnosti Linet. Zpočátku jsme hradili vše ze svého, tedy ze zisku. Nyní si již díky změnám v zákonech můžeme část nákladů odečíst z daní,“ vysvětluje Martin Jonáš.

Zájem o zařízení je velký. Vykrývá totiž dobu, kdy děti ještě nemohou do školky, ale jejich maminky by už chtěly alespoň na částečný úvazek pracovat. Před několika lety podnik aktivity v tomto směru rozšířil také o prázdninové „přífiremní“ tábory i klasické pobytové tábory. Těmi ročně projde přes sto dětí.

Podnik se také snaží, aby možnosti slaďování rodinného a pracovního života byly v Česku rozšířenější. „Stát totiž v tomto ohledu vychází soukromému sektoru se změnou pravidel vstříc velmi pomalu a kostrbatě. Máme taky jednu malou výhodu v tom, že už se o nás ví a proto se dvě z našich kolegyň několikrát účastnily workshopů pořádaných parlamentem, kde se snaží věci posunout i legislativně. Můžeme tak pomáhat i ostatním,“ zmiňuje Martin Jonáš.

Firma se věnuje i finanční podpoře některých oblastí. Její Dárcovský fond Hennlich funguje od roku 2004, zaměřuje se na podporu mladých lidí z Litoměřicka. „Chtěli jsme naučit mladé lidi ‚sáhnout si na peníze‘, aby uměli napsat projekt, řídit si ho, vyúčtovat ho a odprezentovat,“ uzavírá Martin Jonáš.

Autor: Dalibor Dostál

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz