Baby club jako součást firemní kultury

„Kdo chce – hledá způsoby, kdo nechce – hledá důvody!“, říká Petra Sýkorová Červinková, projektová manažerka firmy HENNLICH, když hodnotí vznik a vývoj firemního zařízení pro děti. Hennlich Baby Club (HBC) slouží rodičům a jejich dětem v rozmezí 1,5 do 6 let. Ti nejmladší obvykle nenajdou pro své děti umístění ve školkách či jeslích v regionu, což je následně limituje ve snaze vrátit se zpět do zaměstnání co nejdříve a přitom mít jistotu, že je o jejich děti dobře postaráno. Litoměřická firma bere rodinu jako přirozenou věc a součást života každého ze svých zaměstnanců. Prorodinná politika je součástí dlouhodobé koncepce firmy a vychází přímo z vize společnosti. A tak je zřejmé, že pro založení firemního předškolního zařízení byla celá řada impulzů.

Baby Club vznikl v roce 2012 a je provozován s výchovně vzdělávacím konceptem prvků Montessori – environmentální výchovy, logopedie, angličtiny a rodiny. Jeho kapacita je dvanáct dětí a provozován je celoročně, tedy i v době prázdnin. Nachází se přímo v areálu společnosti – v krásném, světlém, moderně vybaveném prostoru. K dispozici je také malá předzahrádka s prolézačkami a pískovištěm a vlastní Bio zahrádka pro pěstování různých plodin.

V roce 2013 byly proškoleny pečovatelky HBC v oblastech právního a výchovně-psychologického poradenství. HBC ve spolupráci s HR slouží jako místo pro poradenství a podporu rodičů před odchodem na mateřskou a rodinnou dovolenou, pomáhá i v případě výchovných problémů jejich dětí. Nad rámec běžného provozu jsou rodičům a jejich dětem nabízeny kroužky a prázdninové programy. Významnou roli sehrává HBC i jako nástroj pro síťování rodičů.

Vzhledem k nízkému průměrnému věku zaměstnanců a tomu, že ve firmě působí téměř polovina žen, na mateřské a rodičovské dovolené je průběžně zhruba 15 % z nich. V minulosti vedení zaznamenávalo řadu případů, kdy se maminky chtěly vrátit dříve do zaměstnání, ale vzhledem k nemožnosti umístit své dítě do vhodného zařízení zůstávaly doma po celou dobu rodičovské. Při plánování dostavby areálu přišlo rozhodnutí o vybudování prostor také pro HBC. Navíc v té době nastala příležitost podat žádost o „evropské“ prostředky sloužící na zřizování firemních zařízení péče o děti. A tak byly finančně zajištěny první dva roky provozu. S minimální prolukou, kdy HBC musela firma plně hradit ze svého zisku, naštěstí přišla změna zákona a možnost částečných daňových úlev pro firmu v případě zřizování tzv. firemní dětské skupiny. Rodiče dnes připlácí na poskytované služby zhruba 1/5 skutečných nákladů, ale i tak musí firma značnou část nákladů (cca 1 mil. Kč ročně) stále hradit ze svého zisku. To je asi hlavní problém, proč s podobným opatřením řada ostatních firem váhá.

V celém procesu zřízení HBC hrála jako obvykle velmi významnou roli oblast komunikace. Myšlenka vzešlá z vrcholového vedení byla prostřednictvím porad vedení předávána mezi zaměstnance. Byl ustanoven realizační tým, který pravidelně informoval o přípravě, postupu a realizaci projektu. Mezi zaměstnanci byl proveden průzkum zájmu, vytvořena první propagační brožura Baby Clubu. Informace o záměru vedení byly předávány i na informačních celofiremních poradách (tzv. Snídaních se šéfem). Věci samotné posloužily i nástěnky, cílené e-maily i dny otevřených dveří Baby Clubu.

Informační kampaň probíhala i směrem k veřejnosti a ostatním zaměstnavatelům vytvořením webové stránky „Odpovědnost HENNLICH“, byly uspořádány workshopy pro zaměstnavatele na dané téma včetně mediální kampaně (tisk a regionální TV), bylo natočeno několik spotů k dané tématice jako příklad praxe, společnost se úspěšně zúčastnila soutěží typu Firma roku, Odpovědná firma roku, Společnost přátelská rodině. Projekt HENNLICH přeje rodině se dokonce umístil mezi TOP 5 HR projekty roku. Informace o HBC jsou dnes poskytovány i formou příspěvků do publikací a on-line komunikace na firemním facebooku, zaměstnanci HBC přijímají účast na panelových diskuzích, workshopech, konferencích, odborných kulatých stolech, jsou poskytovány individuální konzultace a prohlídky Baby Clubu. Firma vydala i brožuru HENNLICH přeje rodině.

Baby Club je nyní přirozenou součástí firemní kultury. V červenci 2018 oslavil už šest let provozu. A za takovou dobu už je možné zhodnotit přínosy. Ty jsou velmi pozitivní, a to jak v hodnocení zaměstnanců, nízké fluktuaci, nižších nákladech na nábor a zaškolování nových zaměstnanců, vysoké návratnosti maminek po mateřské/rodičovské dovolené, zásadně roste povědomí o firmě u zákazníků a veřejnosti právě díky tomu, jak se HENNLICH nadstandardně stará o své zaměstnance.

Rovné příležitosti jsou v EU velké téma a firma HENNLICH může být inspirací pro ostatní v tom, jak může podnikatelský subjekt měnit své okolí.

Autor: Martin Štainer