Sociální služby se podle mínění hejtmanů v České republice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz a pracovníci v této oblasti patří k nejhůře odměňovaným profesím. eSondy.cz uvedly, že od roku 2007 se kromě důchodů nevalorizovaly žádné dávky, ale inflace od té doby již představuje 14,1 procenta. Reálná hodnota dávek tedy značně poklesla.

Vláda počítá pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012 s částkou 6,1 miliardy korun s tím, že jde o stejné peníze, jako v roce letošním. To ale regionální hejtmani odmítli. „Některé služby byly v minulém období financovány z jiných zdrojů a vzhledem k ukončení tohoto financování dochází k výpadku příjmů u mnoha poskytovatelů,“ citoval server eSondy.cz názor krajských hejtmanů.

Tato částka obsahuje i prostředky, které letos nejsou zahrnuty do celkového objemu dotací – 800 milionů korun na služby sociální prevence, financované prostřednictvím Individuálního projektu EU, 100 milionů korun výpadku úhrad z důvodů transformace vybraných sociálních služeb a 150 milionů korun určených na podporu nadregionálních sociálních služeb. Jak ale hejtmani uvedli, rostou na druhé straně ceny energií a výdaje poskytovatelů služeb z titulu pokrytí zvýšené sazby DPH. Zvýšení platů sociálních pracovníků již dlouhodobě žádají odbory i Národní rada osob se zdravotním postižením.

-red-