Grantový program ČSOB na rok 2011 je rozdělen na dvě nezávislá grantová kola, která jsou označována jako „menší granty“ a „velké granty“. První grantové kolo, které se vyhlašuje 7. února 2011, je zaměřeno pouze na menší komunitní projekty, které mohou získat finanční podporu maximálně ve výši 70 tisíc korun. Druhé grantové kolo bude vyhlášeno 28. července 2011 a jeho cílem je podpořit tři velké projekty, které shodně získají částku 300 tisíc korun.

Celkem chceme v tomto roce rozdělit v obou grantových kolech 3 miliony korun, přičemž 2 miliony jsou určeny pro menší granty a 900 tisíc korun je určeno pro druhé kolo takzvaných velkých grantů,“ vysvětluje v této souvislosti Denisa Salátková, tisková mluvčí Poštovní spořitelny. Milion korun pro menší granty věnuje do projektu grantový fond ČSOB a druhý milion grantový fond ERA. Zbylých 100 tisíc korun z celkové sumy 3 milionů korun bude rozděleno na základě hlasování zaměstnanců ČSOB a Poštovní spořitelny jako forma bonusu pro nejlepší dva projekty realizované v roce 2010.

Letošní ročník programu podpory regionů má dva tematické okruhy. Grantový fond ČSOB je orientován na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni. Projekty přihlášené do tohoto programu by měly být zaměřeny na péči o životní prostředí, ochranu přírodních lokalit významných pro místní komunitu, dále na obnovu a zachování místních památek a drobného kulturního dědictví a na podporu utváření pozitivního vztahu k místnímu životnímu prostředí. Grantový fond ERA bude zaměřen na podporu takových projektů, které přispívají k vytváření aktivní komunity, podporují aktivní občany, jejich zájem o společenský život v místě, kde žijí.

Do programu se mohou zapojit a o granty žádat české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. O tzv. menší komunitní granty je možné žádat ve všech krajích ČR od 7. února do 18. března 2011. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno 11. května 2011. Do grantového programu velkých komunitních grantů je možné se přihlásit od 28. července do 30. září 2011.

Harmonogram programu ČSOB a ERA pro podporu regionů

1.Grantové kolo – tzv. „malé granty“ ČSOB a ERA

Vyhlášení programu                              7. února 2011

Uzávěrka žádostí                                18. března 2011

Vyhlášení výsledků                             11. května 2011

Realizace podpořených projektů          15. května 2011 až 14. května 2012

 

2.Grantové kolo – tzv. „velké granty“ ČSOB

Vyhlášení programu                           28. července 2011

Uzávěrka žádostí                               30. září 2011

Vyhodnocení projektů                        první polovina listopadu

Vyhlášení výsledků                            konec listopadu

Realizace podpořených projektů         1. prosince 2011 až 30. listopadu 2012

Podrobnosti ke grantům naleznete na webových stránkách ČSOB.

-pda-