Podmínky na pracovišti ale starším lidem často příliš nenahrávají. Rychlé tempo, nové technologie a postupy, dlouhá pracovní doba jsou jen některé z faktorů, které mohou staršího zaměstnance zviklat k odchodu z práce, a firma tím přijde o nenahraditelné zkušenosti, odbornost a přehled, jimiž seniorní pracovník disponuje. Co tedy může zaměstnavatel udělat, aby si starší zaměstnance udržel?

Průzkum Deloitte: Se svou životní situací je spokojeno 100 % pracujících nad 50 let

Náš průzkum mezi zaměstnanci ve věku 50 plus napříč různými druhy profesí ukázal, že všichni respondenti, kteří ještě stále pracují, jsou se svou životní situací spokojeni (u nezaměstnaných je to ale pouze polovina). Dalším důležitým zjištěním je také skutečnost, že ačkoliv by starší zaměstnanci uvítali zkrácené úvazky, až 70 % z nich pracuje na úvazek plný. Firmy v ČR totiž zatím stále nenabízejí možnost alternativních úvazků v dostatečné míře. Z průzkumu také vyplynulo, že nejčastějším způsobem, jak generace 50 plus získává práci, je prostřednictvím kontaktů a známostí. Touto cestou si práci našlo více než 40 % lidí.

Začněmě (spolu)pracovat! Proč se to vyplatí?

Udržet si zkušené zaměstnance na pracovišti má další výhody – je to způsob, jak se poprat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, o které je při nízké nezaměstnanosti nouze a i do budoucna bude. Jde přitom o silnou skupinu, která má chuť pracovat. Z našeho průzkumu vyplynulo, že nejčastěji proto, že mají podporu svého okolí, dělají zajímavou práci, mohou se dále realizovat. Zazněla ale také potřeba finanční rezervy a nutnost zajistit se na stáří. Naproti tomu mezi překážkami byl zmíněn samotný trh práce a jeho nastavení, stárnutí a zhoršující se zdraví, péče o blízkou osobu nebo rodinu, anebo prostě „jen“ fakt, že už mají odpracováno a nechtějí se dále rekvalifikovat.

Každá generace má svá specifika. Co mohou starší 50 let nabídnout?

1. S přibývajícím věkem se zvyšuje angažovanost…

Důvodem je fakt, že lidé v pokročilejším věku měli dostatek času, aby si našli práci, která je baví a vyhovuje jejich dovednostem a pracovním preferencím. Potvrzuje to i fakt, že naopak nejnižší míru angažovanosti vykazují mileniálové (narození v letech 1983 až 1994), kteří jsou na začátku budování své kariéry, nezastávají ještě funkce, po nichž touží, nebo svoji pracovní roli, jež jim bude nejvíce sedět, často teprve hledají.

2. …i kvalita práce…

Průzkum Deloitte zaměřený na stárnutí populace dále ukázal, že věk a schopnost plnit základní úkoly spolu zase tak moc nesouvisí. Kupříkladu sociální dovednosti se s věkem často zlepšují. Starší pracovníci mohou být také stejně kreativní a inovativní jako mladší zaměstnanci. Zároveň díky svým zkušenostem (pracovním i životním) mívají často realističtější úsudek.

3. …starší pracovníci udržují lepší mezilidské vztahy a mají vyšší míru „firemního občanství“…

Více než ti mladší jsou pak schopni prokázat tzv. pozitivní „firemní příslušnost“. Ta spočívá v tom, že vedle svých pracovních úkolů dbají také na činnosti, které mohou posílit společnou morálku zaměstnanců a tím podpořit fungování podniku, např. pozitivním přístupem, včasným plněním úkolů či dodržováním organizačních norem či bezpečnostních standardů. Navíc pomáhají svým kolegům a dokážou udržet svoje případné frustrace pod kontrolou.

4.…a můžou pomáhat při získávání věkově stejné cílovky / zákazníků…

Lidstvo stárne nejen na pracovištích, ale také na trhu obecně. A kdo jiný by firmě mohl pomoci získat stejně smýšlející zákazníky a porozumět jejich potřebám, než věkově podobná generace. Na základě svých zkušeností a znalostí pak mohou vytvářet i stejně zacílené produkty a služby a tím pádem napomáhat k udržení těchto zákazníků.

Přizpůsobte pracovní prostředí starší generaci. Jak na to?
  • Pomozte starším pracovníkům s jejich integrací. Upravte podmínky tak, aby byly více flexibilní, a naučte se pracovat s kratšími úvazky (tzv. FlexJobs).

  • Tvořte pozice tak, aby byly pro starší pracovníky zvládnutelné a zajímavé a aby v nich zároveň mohli využít svých zkušeností.

  • Postarejte se o to, aby starší pracovníci nebyli penalizováni za věci, které neumí a které se už jen těžko naučí.

  • Podpořte mezigenerační dialog, začněte se strategickým řízením diverzity.

  • Investujte do vzdělávání a couchingu.

 

Autor: Pavel Šimák

Zdroj: převzato z https://www.dreport.cz/blog/generace-50-plus-proc-je-vyhodne-ji-zamestnavat/