Do dodávek komponent pro výrobu se podstatnou měrou v řádech jednotek miliard korun ročně zapojí i české firmy, významně spolupracovat budou i české vysoké školy. ČVUT, které má s General Electric spolupracovat na leteckém výzkumu, smlouvu zatím nepodepsalo. Škola chce po státu záruky, že letecký výzkum ve výši dvou miliard korun nebude muset financovat sama.

Průmyslový gigant General Electric (GE) chce s turbovrtulovými motory z Česka ovládnout až 60 procent globálního leteckého trhu. “Investice GE v sobě jako jedna z prvních v Česku snoubí výrobu spolu s výzkumem a vývojem. Česká republika se díky ní stane jedním z pěti států světa, které letecké motory vyrábí a zároveň je vyvážejí,” uvedl mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR František Kotrba.

Celková výše investice v Česku však nedosáhne 9,5 miliardy korun (400 milionů dolarů), jak bylo dříve avizováno. Částka se týká i Polska nebo Itálie, kde bude část vývoje a výroby nových motorů probíhat. Společnost však zatím bližší údaje nezveřejní, odvolává se na utajení před konkurencí.

Realizace projektu by měla znamenat vedle zahájení výroby nového typu moderních leteckých motorů v ČR a nových příležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky i zvýšení tuzemského výzkumného potenciálu. Může rovněž přispět ke změně tradičního schématu, kdy nadnárodní firmy v České republice zavádějí výrobu, ale výzkum a vývoj realizují jinde.

Pro Českou republiku a její průmysl je velmi dobrou zprávou, že se nám podařilo dotáhnout do konce spolupráci s jednou z nejvýznamnějších světových firem. Rodí se projekt s vysokou přidanou hodnotou. Je obrovskou příležitostí pro naše techniky a další odborníky z oblasti výzkumu a vývoje. Přál bych si, aby tato smlouva byla motivačním impulzem pro mladé lidi a studenty a zvýšila jejich zájem o technické obory,” prohlásil ministr Jan Mládek.

Získávání nových investic a podpora zaměstnanosti je jednou z klíčových priorit vlády. Podpis smlouvy s General Electric Aviation prospěje zaměstnanosti v České republice a zvýší počet kvalifikovaných lidí v tak inovativním oboru, jako je letecký a kosmický průmysl,” řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Důležitost této nejvýznamnější americké investice, kterou vládní agentura CzechInvest doposud dojednala, potvrzuje i General Electric. “Vybudování centrály pro turbovrtulové motory je součástí dlouhodobé investiční strategie společnosti GE v Evropě, jejímž cílem je posílit vývojové a výrobní kapacity,” řekl John Rice, viceprezident společnosti GE. “Spojuje naše cenné zkušenosti ze stávajícího závodu turbovrtulových motorů s převratnými technologiemi z našich komerčních proudových motorů při výrobě nových produktů. Investice je výsledkem dlouhodobé strategie a spolupráce mezi společností GE a vládní agenturou CzechInvest s cílem podpořit rozvoj klíčových high-tech oborů v ČR. Vytvoří stovky lokálních pracovních míst, posílí naše regionální kapacity a vylepší naši globální výrobní síť.”

Společnost General Eletric, konkrétně její divize GE Aviation, patří mezi největší výrobce různých druhů leteckých motorů. Například její turbovrtulové motory pohánějí přes 30 různých typů letadel.

České centrum vývoje a výroby v pražských Letňanech je jediným zařízením, které konstruuje letecké motory General Electric mimo území USA. Turbovrtulové motory zde navrhuje, vyrábí, prodává a servisuje více než 400 zaměstnanců.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-