Každoročně organizační výbor Přehlídky vybírá dvacítku oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká. Po celý školní rok sledujeme ve vybraných oborech soutěže odborných dovedností pro žáky středních škol. Většinou je vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v mnoha případech se jedná o soutěže s dlouhou a úctyhodnou tradicí, celostátní působností a často také mezinárodní účastí. V porotách soutěží zasedají významní zástupci profesních cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší ve svém oboru a kategorii v daném školním roce, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček.

Tento rok proběhl již XI. ročník celorepublikové soutěže České ručičky, kterého je Svaz průmyslu a dopravy ČR hrdým partnerem. Pro XI. ročník bylo vybráno a schváleno 22 řemeslných oborů vzdělání s výučním listem. Hodnocení soutěžících se ujímají hodnotící komise složené ze zástupců profesních cechů, asociací, sdružení a odborníků z praxe. Všichni vítězové ve svém oboru byli ocenění na veletrhu v Brně 19. června 2019.

-lhe-