„Příprava společných projektů je jedním z důležitých poslání FIP. Také proto naši němečtí kolegové navštívili různé součásti VŠB-TUO, aby pracovali na stávajících projektech, připravili nové návrhy kooperace a navázali další spolupráce s cílem identifikovat společná témata. Celkem bylo podáno 16 projektů, z toho devět v programu Horizon. Velmi mě těší, že se nám daří i v dalších oblastech. Některé aktivity, jako například FIP Academy, jsou dávány jako příklad dobré praxe i ostatním FIP v zahraničí. Naopak velký prostor pro zlepšení vidíme v propojení s firmami, jako otevřená platforma stojíme o spolupráci s dalšími aplikačními partnery,“ uvedla ředitelka FIP-AI@VSB-TUO a prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO Jana Kukutschová.

Do FIP vkládá každá ze zapojených institucí znalosti a zkušenosti z oborů, v nichž vyniká. V případě VŠB-TUO se jedná zejména o oblast umělé inteligence a výpočetní techniky nové generace, u Fraunhofer ICT o materiálový výzkum a energetické systémy a u Fraunhofer IWU o výrobní technologie.

Jednou ze společných akcí bylo například dubnové Energetické fórum 2023 uspořádané v Chemnitz v rámci evropského projektu GeoUS – HORIZON2020 ve spolupráci s VŠB-TUO, Fraunhofer IWU a firmy EINS. Základním tématem bylo obnovitelné teplo – pohled na mezinárodní výzkumné projekty a regionální aplikace. V polovině června se bude FIP prezentovat i na Fraunhofer IWU Open House.

Roční výročí slaví FIP Academy, která byla vytvořena jako platforma pro výměnu zkušeností výzkumníků z partnerských institucí formou odborných seminářů. Zatímco v minulém akademickém roce se uskutečnilo celkem pět setkání, jichž se zúčastnilo více než 100 účastníků a deset přednášejících, v tomto roce na osmi webinářích vystoupilo 16 přednášejících, které sledovalo 148 účastníků.

Kromě aktivit, které by měly přispět například i ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC) k většímu propojení s aplikační sférou, FIP-AI@VSB-TUO plánuje rovněž kroky pro vlastní zviditelnění. Jedním z nich bude pravidelný Newsletter FIP. Fraunhoferova inovační platforma je rovněž jedním z partnerů chystaného projektu REFRESH, jehož cílem je díky propojení špičkové vědy, studentů a firem vytvořit inovační prostředí a přispět k úspěšné transformace Moravskoslezského kraje.

FIP-AI@VSV-TUO byla v Ostravě slavnostně otevřena v červnu 2021. VŠB-TUO a další partneři díky této spolupráci získávají nejen cenné kontakty se špičkovými vědci Fraunhofer ICT a Fraunhofer IWU, ale mohou sdílet i know-how Fraunhofer-Gesellschaft, jedné z největších organizací v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v Evropě, i dalších 15 FIP po celém světě.

Zdroj: www.spcr.cz