Včerejšího jednání se na straně akademické obce zúčastnili rektoři a prorektoři z osmi významných tuzemských univerzit technického zaměření, průmyslníky pak zastupovali za SP ČR prezident Jaroslav Hanák a generální ředitelka a Dagmar Kuchtová a představitelé jednotlivých průmyslových sektorů. Význam a důležitost včerejšího setkání podtrhla i účast ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Kateřiny Valachové, její náměstkyně pro legislativu a strategie, Dany Prudíkové, a jejího náměstka pro vysoké školství, Roberta Plagy. „Z pohledu zaměstnavatelů je důležité zajistit, aby profesně orientované programy byly zaměřeny na aplikovaný výzkum a měly úzkou spolupráci s praxí. To zahrnuje především povinné praxe pro studenty a to, aby v těchto studijních programech bylo umožněno vyučovat také odborníkům z průmyslové praxe“, představil přítomným pohled průmyslu na podobu uvedených nařízení prezident SP ČR Jaroslav Hanák.  „Je také nezbytné, aby v Národním akreditačním úřadu zastupovali zaměstnavatele lidé, kteří mají zkušenost jak s dnešní realitou průmyslu, tak i s fungováním akademického prostředí, a to třeba i ze zahraničí,“ dodal k tomu Hanák.

Na jeho slova reagovala i ministryně Valachová: „Věnovali jsme velkou pozornost tomu, abychom v návrhu na obsazení úřadu vyvážili všechny specializace a kvality. Finální rozhodnutí ohledně konkrétních osob je na vládě. Ráda bych se však před tím ještě sešla se sociálními partnery, aby nad jmény zástupců byznysu panovala naprostá shoda především mezi nimi.“  Ministryně dále účastníky fóra informovala o zřízení pracovní skupiny, která se bude změnám ve financování vysokého školství a poprvé se sejde ještě během tohoto měsíce. Pracovní skupina bude složena ze zástupců České konference rektorů, Rady vysokých škol, zástupců regionálních univerzit a zaměstnavatelů, tedy i SP ČR.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

-lhe-