V tuzemské výrobě chybí techničtí pracovníci na všech pozicích. Na úrovni státního aparátu se hovoří o nutnosti změn nazvaných Vzdělávání či Práce 4.0. FOR JOBS nabídne přehled dostupných pracovních pozic a upozorní na složitosti soudobého pracovního trhu. Návštěvníci si tak mohou rozšířit nejen své vědomosti o nových technologiích, ale zvýšit povědomí o dalších kariérních příležitostech. Své zástupce bude mít na veletrhu i Úřad práce ČR, kteří budou návštěvníkům k dispozici po celé čtyři dny. Mimo jiné představí veřejnosti portfolio služeb, které jsou určeny klientům. Zajištěny budou také poradenské služby Informačního poradenského střediska pro změnu a volbu povolání. Nad akcí převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Mezi vystavovateli této tematické výstavy se představí firmy z oborů strojírenství, automotiv, elektra, stejně jako státní správa – jako např. 2JCP, Continental Automotive Czech Repuglic , Hager Electro , Motorpal, PACOVSKÉ STROJÍRNY, VESKOM GROUP, ZVU STROJÍRNY , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a další., Studentské projekty a možnosti dalšího vzdělávání nabídnou Střední průmyslová škola PROSEK, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA VPLZNI, SPŠS Betlémská, Interlingva aj.

Zdroj: http://prumysloveveletrhy.cz

-lhe-