Podle posledního průzkumu společnosti Regus, která je globálním poskytovatelem flexibilních pracovišť, také 71 % zaměstnavatelů potvrdilo, že flexibilní práce přispívá k udržení zaměstnanců.

Nábor zaměstnanců je nákladný proces, který by řada společností po celém světě ráda zredukovala. Podle odhadu asociace CIPD představují průměrné náklady na zaměstnance opouštějícího zaměstnání 4 625 liber. V případě odchodu odborných pracovníků pak náklady vzrostou až na celých 5000 liber. Pro více než třetinu podniků je přitom udržení kvalitních zaměstnanců prioritou.

Z výsledků posledního průzkumu, zahrnujícího názory více než 20 tisíc vedoucích pracovníků a majitelů firem z více než 95 zemí, vyplývá, že pokud jde o Českou republiku, 67 % respondentů považuje flexibilní práci za benefit, který je lákadlem pro největší talenty a lze ji tedy využít k zamezení fluktuace zaměstnanců a následných nákladů na personální agentury.

„Flexibilní práce, vyznačující se nižšími náklady proti klasické práci v kanceláři, nabízí dosavadním i potenciálním zaměstnancům atraktivní výhody v podobě nižší míry stresu a lepší rovnováhy mezi prací a osobním životem. Přináší efektivní řešení, jak přilákat nejlepší pracovníky a udržet si je. Vezmeme-li v úvahu, že mnoho respondentů se při volbě nového pracovního místa již rozhodovalo na základě flexibility, je až pozoruhodné, jak rychle se benefit v podobě flexibilní práce rozšířil,“ říká Ruud Doggen, výkonný ředitel společnosti Regus pro region střední a východní Evropy.

Přáli byste si mít flexibilní pracovní dobu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.