Firmám se daří, ale situace na trhu práce je dlouhou dobu kritická. Volných pracovních míst je více než uchazečů na úřadech práce. Na limity už naráží i organizace RUBICON CENTRUM, která zprostředkovává zaměstnávání odsouzených. Všichni odsouzení, kteří pracovat chtějí, už jsou zaměstnaní. „Existujeme od roku 1994. Nejdříve jsme museli firmy přemlouvat, aby naše klienty zaměstnávali. Dnes už je jiná doba, sami se na nás obrací,“ říká Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON CENTRUM, Z.Ú a dodává, že jediná volná kapacita je ve věznici Vinařice.

Kritická z pohledu zaměstnanců bývá i změna vlastníka společnosti. Úspěšně touto proměnou prošla například společnost Koyo Bearings. Po odkoupení japonským investorem se firmě podařilo udržet striktně české vedení, a pro zaměstnance se tak nic nezměnilo. „Pozvali jsme si při těchto změnách do společnosti učitelku Japanistiky, abychom věděli, co můžeme od změny vlastníka očekávat. Naslouchali jsme novým majitelům a lokalizovali jsme jejich očekávání do našich podmínek. Aby to nenarušilo naši firemní kulturu,“ popisuje Petr Novák, ředitel závodu Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. v Olomouci.

Volných pozic je dostatek a pro zaměstnance je snazší práci změnit. „Nejčastějším důvodem, proč se lidé rozhodnou změnit práci, je špatná atmosféra, kolektiv nebo problémy s nadřízeným. Demotivuje je špatná organizace práce nebo výše mzdy,“ říká Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment, s.r.o. Vyplývá to z pravidelného šetření mezi uchazeči o práci, kteří prošli pohovory ve společnosti Grafton. Z důkladné analýzy pracovních nabídek vyplývá, že firmy často mezi benefity řadí i standardní věci, jako je zajímavá práce nebo přátelské prostředí. „Nabídněte svým zaměstnancům flexibilitu v jakékoliv formě,“nabádá Součková. Ta je pro zaměstnance v dnešní době opravdovým benefitem. Inspirativní příspěvky firem a organizací na konferenci ukázaly, že cest existuje několik.

 

„Podporujeme rodinu a respektujeme, že rolí rodiče si ve svém životě projde jednou každý. Chceme, aby rodiče trávili dovolenou s dětmi spolu a nemuseli se například střídat o péči přes prázdniny, protože dovolené není tolik,“ představila Petra Sýkorová ze společnosti Hennlich, s.r.o., jak vznikl nápad Babyclubu přímo v areálu firmy. Ta zaměstnává přes 40 % žen a všem zaměstnancům nabízí „předškolkovou péči“. Mohou si tam nechat pohlídat děti od 1,5 do 3 let, než jdou do klasické školky.

ArcelorMittal pomohl svým zaměstnancům přestat s kouřením. „Do kampaně se zapojil i management, se kterým jsme dělali rozhovory do interního časopisu. Všichni, co končili s tímto zlozvykem, byli na jedné lodi a prožívali podobné pocity společně,“ řekl Ivo Štěrba ze špolečnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s.

LÁSKU K TECHNICE BUDUJÍ FIRMY UŽ NA ŠKOLÁCH

Všichni zaměstnavatelé myslí na budoucnost. Uvědomují si, že je třeba nadchnout pro techniku už děti. „Technické obory nejsou zkrátka dnes takzvaně „cool“, a to i když trh práce jednoznačně ukazuje, že nabízí dobré a dlouhodobé uplatnění,“ popisuje Hana Petříčková ze společnosti Benteler ČR, s.r.o., která spolupracuje s několika školami po celé republice.

Technická univerzita Liberec pro děti založila Dětskou univerzitu. Ta plní funkci mimoškolního vzdělávání, ale i jakési „hry“. Děti projdou imatrikulací, dostanou indexy a na konci odpromují. Již devátým rokem tak škola bojuje proti nezájmu dětí o techniku a přírodovědné obory. „Snažíme se, aby to pro děti nebyla jen náhrada nějakého kroužku, nechceme jim konkurovat. Chceme vytvořit něco, co dětem poskytne představu o tom, co by mohly dělat,“ říká proděkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity Liberec Miloš Hernych.

Svaz průmyslu pravidelně pořádá Živé knihovny povolání, kde si děti mohou vyzkoušet například práci zdravotní sestry, softwarového inženýra nebo elektrikáře. „Chceme, aby se děti dozvěděly, jak se kdo dostal ke své práci a proč je to baví,“ říká Petr Holica, regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský a Zlínský kraj. Koncept vychází ze skandinávských akcí „Stop the violence“ s podtitulem „Nesuď knihu podle obalu“, která ukazovala, jak žijí menšiny ve Skandinávii. Že jsou to lidé, co řeší stejné otázky a problémy jako oni.

Jen málokteré školy řeší, že by měly s nastupující digitalizací držet krok s nároky zaměstnavatelů, aby pro ně své absolventy dobře připravily. Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě si proto vytvořila program „Naše škola“ a spolupracuje v něm se 32 společnostmi. „Vývoj ve firmách je strašně rychlý, kantoři často učí podle svých starších zkušeností. Domluvili jsme se s našimi partnery, jak dělat praxe. Zaměstnanci firem nás chodí doučovat podle nejnovějších trendů, jak to teď ve firmách funguje,“ popisuje ředitel školy Vítězslav Doleží. Kantoři se díky tomu sami dovzdělávají, aby studenty připravovali podle aktuálních zkušeností z praxe.

Konference se uskutečnila díky projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Díky stejnému projektu vznikla i publikace “Spojokený zaměstnanec, spokojený zaměstnavatel”.

Podrobné informace o projektu najdete na: https://www.spcr.cz/projekty/probihajici-projekty/9280-propojovani-narodniho-odvetvoveho-a-regionalniho-socialniho-dialogu-v-cr

Další informace můžete najít zde: https://www.socialnidialog.cz/dobra-praxe/

Zdroj: www.spcr.cz