Svazu průmyslu se podařilo do nové úpravy exekucí prosadit pomoc podnikatelům, kteří mají zaměstnance s exekucemi. Nově dostane zaměstnavatel paušální náhradu nákladů, které mu vznikly za každý kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy dlužníka. Výši měsíčního paušálu na jednoho zaměstnance (dlužníka) stanoví ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Částka nebude přihlížet k počtu vedených exekucí vůči jednomu zaměstnanci. Pokud si zaměstnavatel neodečte paušál ze sražené částky ze mzdy, nárok na něj mu zanikne.

Zaměstnavatelům by mělo ulehčit život přesné vymezení, jaké údaje jsou povinni v rámci součinnosti exekutorovi sdělit. Exekutor také nově nesmí požadovat údaje, které mu zaměstnavatel už poskytnul v jiných exekučních řízeních téhož dlužníka.

Firmám by měl usnadnit práci rovněž formulář pro součinnost s exekutorem a elektronizace komunikace s exekutory. To však bude platit až od 1. ledna 2024.

Malé exekuce se zastaví

Centrální evidence exekucí bude nadále spravovat Exekutorská komora, ale nově musí být např. evidována celkově vymáhaná částka (dosud se evidovala jen jistina) a vedení exekuce movitých věcí. Data v evidenci budou pravidelně aktualizována.

DLUŽNÍCI SI MOHOU ZŘÍDIT CHRÁNĚNÝ ÚČET

Od letošního července mohou lidé s exekucí požádat o zřízení chráněného účtu. Ten jim umožní provádět bezhotovostní platby a hospodařit s tzv. chráněným příjmem, když jejich původní platební účet obstavil exekutor. Pro zaměstnavatele to znamená, že může obdržet žádost o vystavení potvrzení, kde uvede označení zaměstnavatele a zaměstnance a číslo účtu, z něhož mzdu vyplácí a číslo účtu, na který mzdu vyplácí. Následně je zaměstnavatel povinen vyplácet danou mzdu pouze na chráněný účet 

Malé exekuce, tedy exekuce do 1500 korun původního dluhu (jistina bez příslušenství), se po třech letech bezvýsledného vymáhání automaticky zastaví. Věřitel si bude moci odečíst z daní 450 korun za každou zastavenou exekuci, tj. 30 procent z 1 500 korun. Exekutorům stát vyplatí 1050 korun za každou zastavenou exekuci, ale jen u pěti exekucí u jednoho dlužníka.

Záloha za pokračování exekuce

Nevymahatelné exekuce, tedy ty, na které nebylo nic vymoženo šest let, zastaví sám exekutor. Pokud bude chtít věřitel, aby exekuce pokračovala, bude muset zaplatit zálohu, a vymáhání se prodlouží o další tři roky. Vymáhání lze takto prodloužit maximálně dvakrát. Šestiletá lhůta pro zastavení se nebude týkat jen nově nařízených exekucí, ale i těch, které byly zahájeny po roce 2017. Výši zálohy pro prodloužení vymáhání stanoví vyhláškou ministerstvo spravedlnosti.

Dlužník může v období od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 levně zaplatit dluhy vůči státu a firmám, které z části vlastní obec. Stačí splatit dluh a 750 korun na náklady zastavení exekuce. Nemusí platit úroky, pokuty a další poplatky. Dluhů vůči soukromým věřitelům se tato možnost netýká.

Autor: Jitka Hlaváčková

Zdroj: Spektrum SPCŘ