„V případě některých pracovníků bylo rozhodnutí o zažádání předčasného důchodu zcela zbytečné“, uvedla na pravou míru Dana Lukešová z České správy sociálního zabezpečení. Dále konstatovala, že ČSSZ zaznamenala do června letošního roku až 400procentní nárůst žádostí o předčasný důchod.

Přitom mnoho pracovníků podalo žádost neuváženě, díky malé informovanosti a neznalosti změny. „Média vytvářela dojem, že pokud by člověk mající nárok na řádný důchod odešel do důchodu až po 30. září 2011, bude mít výrazně nižší důchod oproti nynější platné právní úpravě. Rozdíly ve vyměřeném důchodu před a po 30. září jsou ovšem v řádu desítek korun“, dodala Lukešová.

Právě tzv. malá důchodová reforma a stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu od 30. 9. 2011 bylo tématem diskusního setkání firem ze Zlínského a Olomouckého kraje, které svolalo Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR . Setkání se konalo 30. srpna ve Zlíně a zúčastnila se ho téměř dvacítka převážně zástupkyň zaměstnavatelů z obou krajů.

Na Danu Lukešovou směřovaly dotazy účastníc, na koho se nová právní úprava vztahuje či pro koho je příznivější výpočet důchodu podle právní úpravy účinné před 30. 9. 2011, a také s ní prodiskutovaly konkrétní problémy ze své praxe.

„Účastnice jsme také aktuálně informovali o návrhu vlády umožnit odchod do předčasného důchodu pracovníkům v namáhavé profesi, tedy 3.-4. kategorie rizik a o spoluúčasti zaměstnavatele na důchodovém připojištění takového zaměstnance po dobu jeho pracovního poměru o organizace“, uvedla Jana Mikulčíková, regionální manažerka SPČR. Návrh je nyní ve fázi projednávání.

-jm-