Informoval o tom server Zprávy.rozhlas.cz.

Zaměstnavatelům se nelíbí, že kvůli závislosti na nikotinu lidé stráví část pracovní doby mimo kancelář. Přestávky na kouření proto důsledně kontrolují, například prostřednictvím elektronických čipových karet.

Právník Igor Piňos upozorňuje, že záleží pouze na dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem, jestli mu bude tolerovat přestávky na kouření. Ze zákona má totiž člověk nárok na pauzu až po šesti hodinách nepřetržité práce.

Zaměstnavatel by se podle Piňose mohl se zaměstnancem například dohodnout, aby odcházel o dvacet minut později a vynahradil si tak pauzy na kouření. Je také možné, aby vedoucí kuřákům zkrátil odměnu. Pokud ale nebude podřízený pravidla opakovaně respektovat, může dostat výpověď.

Zaměstnavatel kuřákům nemůže zakázat kouření jako takové, ale není povinen zřizovat na pracovišti žádné prostory pro kuřáky. „Český právní řád se ke kouření na pracovišti staví poměrně restriktivně. Je pouze věcí benevolence zaměstnavatele, zda zaměstnancům při výkonu práce kouření umožní, či nikoliv,“ říká vedoucí právního útvaru Oblastního inspektorátu práce Petr Kieler.

Zákoník práce definuje pracovní dobu jako dobu, při které je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a dobu, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.

„Když se na tuto definici podíváme, je zřejmé, že pokud zaměstnanec odchází z pracoviště někam si zapálit cigaretu, je velmi obtížné tvrdit, že byl na pracovišti připraven k výkonu práce. Takže ta doba, kterou stráví kouřením, podle mého názoru nemůže být považována za pracovní dobu. A pokud zaměstnavatel požaduje napracování této doby, tak dle mého soudu k tomu má právo,“ myslí si Kieler.

Co si myslíte o kouření na pracovišti?

Povězte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.