Projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji je určen uchazečům o zaměstnání do 30 let s nejdéle dvouletými pracovními zkušenostmi po ukončení přípravy na povolání/počátečního vzdělávání. Jeho cílem je poskytnout prostřednictvím praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese, poskytnout účastníkům prostřednictvím praxe dlouhodobé zaměstnání, předcházet opakované evidenci a celkově snížit průměrnou dobu evidence mladých uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Zaměstnavatelům se tak nabízí možnost získat podporu v čase zapracovávání a vychovávání mladého člověka, který se, pokud se osvědčí, může stát stálým členem kolektivu. Možné je i přispění na náklady spojené s výkonem pozice mentora z řad stávajících zaměstnanců, která má na starosti vedení a úkolování praktikanta.

Více informací zájemci najdou na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/esf/obd_2007_2013/oplzz_osa2a/reg_indiv_projekty/probihajici/odborna_praxe_pro_mlade

Druhým a do jisté míry zaměstnavatelům již známým projektem je projekt Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!. Ten na předchozí a co do názvu téměř totožný projekt navazuje tematicky, ale administrativně se jedná o nový projekt. Zaměstnavatelům nabízí možnost podpory při vzdělávání vlastních zaměstnanců s cílem zvýšit jejich kompetence v činnostech a dovednostech, které jsou zapotřebí pro výkon jejich pracovních povinností. Podpora spočívá v úhradě mzdových nákladů zaměstnanců za dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě, a to v maximální výši 24 000 korun měsíčně pro jednoho zaměstnance.

Projekt je určen státním podnikům, zaměstnavatelům a zaměstnancům všech typů podniků (malé, střední i velké) včetně OSVČ (v případě, že nemají zaměstnance) ve vybraných ekonomických činnostech.

Více informací zájemci najdou na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/esf/obd_2007_2013/oplzz_osa41/vzdelavejte_se_pro_rust_II

Myslíte si, že aktivity olomouckého úřadu práce pomohou zlepšit zaměstnanost?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.