V následujících pěti letech chtějí podniky při svém investičním rozhodování zohlednit kritéria v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení firmy (ESG). Vyplývá to ze zprávy HSBC With an eye to the future: ESG and Sustainable financing in the Czech Republic.

Firmy podle ní plánují do roku 2025 v průměru investovat 27 milionů korun do ESG, což na českém trhu dohromady činí asi 117 miliard. Nějakou z forem udržitelného financování již využilo 37 procent podniků a čtyři z deseti to mají v úmyslu.

Zpráva HSBC se zakládá na datech z průzkumu Ipsos mezi třemi sty vedoucími pracovníky v tuzemských firmách s více než padesáti zaměstnanci (na téma ESG a udržitelného financování).

Čtvrtina firem v Česku ESG nezná

Firmy na českém trhu mají před sebou ještě dlouhou cestu, zejména při pochopení významu ESG. Ačkoliv zástupci tří čtvrtin společností znají termín alespoň podle jména, 24 procent o něm vůbec neví. Překvapivě i mezi velkými podniky je neznalost poměrně vysoká.

Jak na CSR? Dvanáctero, se kterým se se společenskou odpovědností nespálíte?

Podle zprávy má pouze čtvrtina podniků plán, jak dosáhnout uhlíkové neutrality, přičemž firmy zaměřené výhradně na český trh v tomto ohledu výrazně zaostávají (7 procent).

Jako důležité označila ESG téměř polovina firem (46 %) a pouze 15 procent vnímá téma jako nedůležité. Význam přisuzuje tématu většina mezinárodních firem (52 %) a podniků nad 500 zaměstnanců (56 %).

Mezi nejčastější důvody zájmu patří starost o životní prostředí a společnost (60 %) a splnění regulatorních požadavků a očekávání (46 %). Čtvrtina firem pak uvedla, že díky ESG očekává vyšší výnosnost.

Mezi hlavní oblasti pro investice do ekologie, odpovědnéhpo řízení a společenské odpovědnbosti patří v Česku bezemisní energie (48 %), lepší vodohospodářská infrastruktura (42 %) a elektrifikace dopravy (33 %).

Pokud jde o vlastní firemní ESG priority, firmy se zaměřují především na spotřebu elektřiny (60 %), recyklaci (56 %) a spotřebu vody (43 %), a to na úkor sociálních a správních aspektů ESG a dlouhodoběji orientovaných cílů.

Konkurenční výhoda, nebo finanční zátěž?

Pandemie koronaviru zapříčinila i vyšší zájem o ESG. Více než pětina respondentů uvedla, že jsou nyní tématu otevřenější. Zároveň si ale celé tři čtvrtiny z nich myslí, že regulace ESG v Česku zesílí.

Zatímco 65 % vnímá zohlednění těchto kritérií ve svém provozu a u svých produktů jako finanční zátěž, 62 % předpokládá, že tím získají výhodu před svými konkurenty.

Většina firem pak cítí, že se o ESG zajímá veřejnost (63 %), jejich zaměstnanci (52 %) i investoři (50 %). Ze zprávy také vyplývá, že se podniky zatím neobávají negativního dopadu na financování ze stran bank, když nezohlední ESG ve svém podnikání.

Hledání partnerů k větší udržitelnosti

Při hledání partnera, který by firmám pomohl s vytvořením ESG strategie, se dotázaní nejčastěji opírají o stát (42 %), banky (33 %) a regulatorní orgány (20 %).

Přechod k udržitelnější budoucnosti vnímají firmy hlavně jako spolupráci. Téměř tři čtvrtiny (73 %) se shodly, že k ní povede společné úsilí s dodavateli, sedm z deseti vnímá jako klíčové zapojení zaměstnanců a 60 % podnikatelská sdružení.

„Tento průzkum přináší zatím nejaktuálnější informace o povědomí, názorech a vnímání ESG a udržitelného financování mezi firmami v České republice. Je povzbudivé, že místní podniky berou udržitelnost jako prioritu, zároveň má ale český trh před sebou ještě dlouhou cestu, než dokáže naplno využít potenciálu ESG,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC v České republice.

„Banky hrají zásadní roli v tom, aby pomohly klientům vytvořit jejich vlastní plán přechodu k udržitelnější ekonomice. HSBC loni oznámila, že své klienty na této cestě podpoří a poskytne jim spojení zkušeností z celého světa s hlubokou znalostí českého trhu.

Co čeká udržitelné finance v Česku?

Podle zprávy třetina firem už nějakou formu udržitelného financování využila a 40 % to v blízké budoucnosti plánuje. Respondenti využili více formu úvěru (63 %) než dluhopisu (41 %) a podobně se vyjádřili i k plánovanému využití v budoucnu.

Mezi největšími překážkami zmínily podniky možné další náklady (16 %) a nedostatek zájmu. Nejméně zájmu podle očekávání projevily menší společnosti.

V Česku zatím pouze 6 % respondentů potvrdilo, že pravidelně vydávají zprávy zahrnující cíle udržitelnosti a ESG. Další tři z deseti pak uvedli, že tak činí alespoň výjimečně.

Stejně tak pouze čtyři z deseti podniků v Česku zveřejňují informace o svých ESG aktivitách ve výročních, CSR či jiných zprávách.

Zdroj: www.businessinfo.cz, Redakčně upravená tisková zpráva HSBC