Za prvních čtrnáct dní jsme úspěšně zpracovali osm žádostí na 41 uchazečů. U ostatních žádostí čekáme na doporučení chybějících podkladových materiálů,“ potvrdil prezident Hospodářské komory ČR (HK ČR) Vladimír Dlouhý.

Podle zájmu firem z posledních dní očekává HK ČR v následujících měsících stovky dalších žádostí podniků, které se budou chtít zapojit do projektu zaměstnávání nízko a středněkvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny. Projekt na urychlení vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty schválila na konci července Sobotkova vláda.

Jedním z prvních zájemců byla i společnost Abydos působící v Hazlově u Chebu. Firma, která má asi dvě stovky zaměstnanců, se zabývá opracováváním odlitků a povrchovými úpravami materiálů. V současnosti se marně snaží obsadit dvanáct míst pro strojírenské kovodělníky.

Věříme, že nám projekt umožní plynulý chod produkce a plnění zakázek, které bychom museli kvůli nedostatku pracovních sil začít odmítat,“ vysvětlila jednatelka společnosti Olga Kupec důvod, proč se do projektu zapojila.

Jak podat žádost?

Zaměstnavatelé, kteří potřebují obsadit volná místa ve výrobě, si s předem vytipovanými ukrajinskými pracovníky musí nejprve zajistit požadované dokumenty potřebné k podání žádosti na Hospodářské komoře ČR. Žádost o zařazení do projektu mohou zaměstnavatelé podat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo jednoduše poslat emailovou zprávou.

Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. Až tehdy, jakmile nebude volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

V rámci projektu může být vyhověno až 5000 žádostem ročně.

Obsadili byste také volná místa v nedostatkových profesích kvalifikovanými pracovníky z Ukrajiny?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-