Zároveň 66 % firem neplánuje pro zbytek roku žádná protiepidemická opatření, pokud jim to vláda nenařídí nebo nedoporučí. Společnosti, které realizují preventivní opatření z vlastní vůle, nejčastěji přistupují k testování zaměstnanců a umožnění práce z domova.

Podniky se další vlny a s ní spojených omezení podnikání neobávají. Z 315 zástupců oslovených firem 65 % neočekává, že by státní orgány zasáhly do jejich podnikání

Optimismus z léta a očkování

„Důvodem je optimistické naladění z průběhu léta, kdy byla epidemie na ústupu. Dalším faktorem je důvěra v očkování, ostatně část firem k němu své zaměstnance motivovala například dnem volna či finanční odměnou,“ popisuje Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Ačkoli v současnosti stále určitá omezení platí, společnosti se s nimi v rámci jednotlivých odvětví naučily fungovat a věří, že nedojde k jejich zpřísnění,“ doplňuje Hrdá.

Fakt, že optimismus v podnikatelské sféře převládá, potvrzují i šetření, která provedla Hospodářská komora ČR.

„Nic nenasvědčuje tomu, že v průběhu letošního podzimu dojde k omezení firem a podnikatelů v takové míře jako minulý rok. Očkování jako účinný nástroj proti onemocnění je všem k dispozici, není tedy důvod k zavádění jakýchkoli celoplošných či sektorových omezení. Budeme usilovat o to, aby se případné problémy řešily včas a bez zásadního omezení poskytovaných služeb,” sděluje viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček

Připravuje se pouze třetina firem

Podle průzkumu jen třetina společností připravuje pro zbytek letošního roku protipandemická opatření.

„Ve většině firem se přesto dodržují základní pravidla, nabádá se k dodržování 3R. Ochranná opatření nad tento rámec realizuje či má v plánu pouze 33 procent podniků. Bezpečnost zaměstnanců je ovšem ochranou jejich byznysu. Proto v některých společnostech zaměstnanci stále pracují rozděleni do skupin, které se nepotkávají,“ popisuje Marcela Hrdá.

Z šetření pro Moore Czech Republic dále vyplynulo, že čtvrtina společností, které pro zbytek roku protiepidemická opatření připravují, spoléhá na testování. V podobné míře umožňují práci z domova. „Zajímavé je, že téměř polovina firem, které omezení ze strany veřejné správy očekávají, se na takovou situaci nijak zvlášť nepřipravuje,“ uzavírá poradkyně.

Zdroj: www.businessinfo.cz