V programu navrženém na období 2020 až 2027 je k dispozici celkem 6,1 miliard korun. Z toho jedna miliarda je určena na tuto 1. veřejnou soutěž. Národní program The Country For The Future mohou využít tuzemské malé a střední firmy, včetně startupů a projektů typu spin-off. Lze z něj podpořit vznik inovativních firem či zavádění poznatků z výzkumu a vývoje, tedy inovací, do praxe. Podpořit lze rovněž budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci, tedy usnadnění robotizace a automatizace.

„Nový program má pomoct malým a středním firmám v okamžiku, kdy potřebují zavést inovace do výroby. Tedy v době, kdy je dokončen vývoj nového produktu a musí se připravit nový výrobní proces. Právě jeho zavedení lze z programu The Country For The Future podpořit, přitom je třeba zohlednit a v praxi konkrétně využít aktuální trendy v oblasti digitalizace a automatizace. Z programu se rovněž může podpořit poskytování nových chytrých služeb,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Roboti už jdou

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko dodává: „Podpora směřuje do životní fáze podniku, kdy už je dokončen nebo firma finalizuje vlastní výzkum a vývoj, případně si hotové řešení koupila. Podnik si už zjistil, jaké existují konkurenční výrobky a má jasnou představu o tom, kde, jak a za kolik chce produkt nabízet. Protože je v této fázi riziko nepředvídaných technických či jiných překážek nižší než ve výzkumu a vývoji, bude se při hodnocení došlých záměrů mimo jiné klást větší důraz na podložený odhad ekonomických přínosů technického řešení.“

Konkrétním příkladem záměru, s kterým se lze ucházet o podporu v programu The Country For The Future, je situace, kdy malý nebo střední podnik chce – kvůli novému produktu a s tím související úpravou výrobního procesu – osadit linku roboty nebo specializovanými senzory.

Pomoc pro laboratoře nebo certifikaci

Klíčový přitom je inovovaný výrobní proces a výsledný produkt, nesmí jít pouze o jednorázovou dodávku na klíč či nákup technologie. Do způsobilých nákladů je možné v rámci veřejné soutěže navrhnout i výdaje na laboratorní testování, certifikaci nového výrobku, nebo poradenské služby, které souvisejí s využíváním nehmotného majetku či s potřebnými normami a právními předpisy.

Podnik může uplatnit také náklady na mzdy zaměstnanců, kteří se na zavedení inovace podílejí, odpisy na nástroje a vybavení nutné k zavedení nového výrobního postupu, materiál na testování ověřovací série, výzkumné služby na doladění výsledných parametrů procesu či odstranění problémů ve výrobě (testovací sérii), případně nákup souvisejícího know-how. Za ukončený projekt se považuje ten, kdy začne sériová výroba a nabíhají ekonomické přínosy, závazně deklarované v návrhu přihlášeném do veřejné soutěže.

Program The Country For The Future schválila vláda v květnu 2019. Více informací získají zájemci o podporu na semináři, který se uskuteční v hlavní budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze v ulici Na Františku 32, a to ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 10:00 hodin.

Podrobnosti včetně celého znění programu Country For The Furute jsou k dispozici na webové stránce projektu.

Zdroj: Redakčně upravená tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, www.businessinfo.cz