Od roku 2013 by totiž mělo platit, že když si firma zadá u Akademie věd nebo univerzity výzkum na zakázku, nebo si od nich koupí licenci či patent, může si tyto náklady odečíst z daní.

Podle zjištění deníku Hospodářské noviny, který zprávu uvedl, dvanáct milionů korun ročně si vydělá Fakulta mechatroniky na Technické univerzitě v Liberci tím, že dělá výzkum “na míru” pro firmy. Fakulta celkově hospodaří s padesáti miliony korun ročně, takže peníze za komerční vědu jsou pro ni vítaným přilepšením. Své kapacity a zaměstnance využívá hlavně pro automobilové a elektrotechnické firmy. Navrhuje pro ně různá řešení, například na zrychlení výroby nebo zlepšení výkonu některých strojů.

Od roku 2013 má být podle HN výzkumná spolupráce firem a vysokých škol výhodnější. Vláda totiž navrhuje, že pokud si podnik zadá u Akademie věd nebo univerzity výzkum na zakázku nebo si od nich koupí licenci či patent, odečte si tyto náklady z daní. V současnosti si firmy mohou odečíst pouze peníze, které do vědy přímo investovaly. Nákup výzkumné služby nebo třeba patentu zatím uplatnit nešlo. Podle poslanců, které deník cituje, by úprava pravidel měl zlepšit život podniků. A jde také o podporu spolupráce firem se školami.

Podle některých podnikatelů i akademiků však není důvod vládu adorovat. Takové opatření podle nich mělo platit už dávno. V Česku je spolupráce škol a firem na velmi špatné úrovni – dokonce vůbec nejslabší ze států OECD. V tuzemsku také neplatí, že by si firmy mohly určovat, kam pošlou část svých daní. Tyto peníze by podniky mohly dlouhodobě věnovat například nějakému výzkumnému pracovišti. Firmy by si tak vlastně předplatily výzkum do budoucna. K něčemu podobnému se však vláda podle Hospodářských novin nechystá.

-pda-