Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro první čtvrtletí příštího roku stagnaci v náborových aktivitách. Čtyři procenta zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu pracovních sil, 4 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 91 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2014 hodnotu nula procent.

Prognózy na trhu práce bývají na první čtvrtletí tradičně nejslabší, navíc jsou nyní poznamenané rokem 2013, ve kterém rostl počet nezaměstnaných lidí a klesaly obraty, zvláště v oborech maloobchodu, službách a průmyslové výrobě. Manpower index trhu práce na 1. čtvrtletí 2014 předpovídá stagnaci v náborech firem, ale i tak se jedná o nejoptimističtější Q1 od roku 2008. Pokud se podíváme na sezonně očištěná data, vidíme, že bude nabírat více zaměstnavatelů, než je pro toto období obvyklé,” řekla Esondám Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Zaměstnavatelé pouze ve dvou z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější hodnotu Čistého indexu trhu práce +5 % hlásí odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům. Velkoobchod a maloobchod vykazuje hodnotu +3 %. Výrazný útlum náborových aktivit hlásí odvětví Doprava, skladování a komunikace, kde má Index hodnotu -12 % a Ubytování a stravování s Indexem -10 %.

Přestože ekonomické problémy a celková nejistota na světovém trhu práce stále přetrvávají, výsledky průzkumu pro první čtvrtletí nadcházejícího roku ukazují na to, že většina zaměstnavatelů plánuje v různé míře zvyšovat počet pracovních sil. Zaměstnavatelé ve 34 ze 42 sledovaných zemí a oblastí předpovídají pozitivní náborové plány.

Z celosvětového hlediska je nejsilnější předpověď v Indii, Tchaj-wanu a na Novém Zélandu. Oproti tomu nejslabší a zároveň negativní náborové prostředí očekávají zaměstnavatelé v Itálii, Finsku, Španělsku, na Slovensku a v Belgii. V porovnání s předchozím čtvrtletím se optimismus zaměstnavatelů zvýšil ve 21 zemích a oblastech, a v meziročním srovnání poklesl v 17 zemích a oblastech.

Jak vidíte vývoj personální situace ve firmě, v níž pracujete, v příštím roce?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.