Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes ocenilo firmy a úřady, které se starají o své zaměstnance. Podniky obdržely certifikát z ministerského projektu Audit rodina & zaměstnání. Uvedl to server Zprávy.rozhlas.cz.

Mezi nejčastější lákadla patří například firemní školky, které usnadní nástup hlavně matkám po rodičovské dovolené zpět do práce. Firmy si buď zařizují vlastní mateřské školy, nebo zaměstnancům předplácejí místa v soukromých školkách.

Podniky pro své podřízené upravují také pracovní dobu, jak popsala Petra Michalová, která je odborným garantem projektu Audit rodina & zaměstnání: „Nejčastěji sladění profesních povinností s různými prázdninami, mimořádnými volny. Ale týká se to také přestávek v práci, kdy je třeba vyzvednou dítě ze školy nebo ho někam dovézt. Zároveň si rodiče žádají vyslechnout trend, kterého jsme svědky na trhu práce, a to je flexibilizace pracovního místa. Je velký zájem o práci na dálku – home office, home working.

Ministerstvo vychází ze zkušeností ze zahraničí, například Rakouska nebo Německa, kde už je nastupujícím trendem nejen péče o děti, ale také o nemohoucí a závislé členy rodiny. I na tuto péči zaměstnanci požadují zkrácené pracovní úvazky a flexibilní dobu. Firmy jim vycházejí vstříc.

Firmy se také snaží komunikovat se zaměstnanci i během doby, kdy zůstávají na rodičovské dovolené. Mezi výhodami některých firem jsou například vzdělávací kurzy, které se nabízejí matkám během jejich rodičovské dovolené.

Podniky je tak udržují v kontaktu a snaží se jim usnadnit pozdější nástup do práce. Pro firmy je totiž velmi nákladné znovu si proškolit úplně nového zaměstnance. Do ministerského projektu Audit rodina & zaměstnání, který je financován z Evropské unie, se v Česku zapojilo už patnáct firem.

Ministerstvo se jim snaží v rámci projektu poradit a pomoci jim zavést benefity pro zaměstnance, jak vysvětluje ministryně Ludmila Millerová: „Já se domnívám, že je to především příklad pro další firmy, protože my za podporu těchto prorodinných opatření nenabízíme žádné peníze. Dáváme to skutečně na to, aby lidé sami byli aktivní, aby zaměstnavatelé sami vyhledávali optimální, prorodinné přístupy.“

Ministryně chce také nahradit zrušené veřejné práce krátkodobými úvazky. „Tak bychom měli rádi vyřešenou veřejnou službu. To znamená, že z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti bychom vytvořili určitý objem prostředků, které by právě šly na ty zkrácené pracovní úvazky, které budou vykonávány pro obce, pro některé neziskové společnosti a podobně.“

„Čili něco na způsob veřejně prospěšných prací, kde je rozsah samozřejmě stanovený normální pracovní dobou,“ řekla Müllerová. Takto by to podle ministryně mohlo fungovat už od druhé poloviny roku.

Jaké máte zkušenosti s možnostmi skloubit práci a rodinu v České republice?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.