Podniků, které se chtějí přímo podílet na očkování, v Česku v posledních týdnech rychle přibývá. “Připravují se na to hlavně velké firmy, jako je právě Škoda Auto, Třinecké železárny či řada dalších,” potvrdila HN Eva Martincová, ředitelka zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ministerstvo zdravotnictví již s některými firmami jedná, jak bude očkování v jejich provozech probíhat. “Je však nezbytné si uvědomit, že očkování ve firmách bude možné až ve chvíli, kdy bude dostatek vakcín pro všechny obyvatele,” připomíná mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Vakcín je po celém světě stále nedostatek. Veškeré nákupy pro Česko i další členské státy EU dnes podléhají rozhodnutí Evropské komise. Podle čísel ministerstva zdravotnictví bylo k 10. březnu v Česku vykázáno přes 902 605 očkování. Podle vládní očkovací strategie nyní vakcínu dostávají prioritní skupiny, především se jedná o seniory, zdravotníky a učitele. Už v příštích týdnech by se však měla skupina lidí, která má na očkování nárok, rozšiřovat. “Předpokládáme, že očkování ve firmách by mohlo začít v květnu nebo červnu,” odhaduje Martincová ze Svazu průmyslu a dopravy, který o očkování v podnicích s ministerstvem zdravotnictví jedná.

Ve firmách dostanou v první řadě při očkování přednost takzvaní pracovníci kritické infrastruktury. Jedná se například o některé zaměstnance energetické skupiny ČEZ, kteří mají na starosti chod dvou tuzemských jaderných elektráren, ale například také část zaměstnanců České pošty. “V našem případě se jedná třeba o zaměstnance největší pobočky či našeho třídicího centra. Tito lidé by měli přijít na řadu v další vlně očkování,” popisuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Řada českých podniků v posledních dnech usiluje o to, aby byli jejich lidé do kritické infrastruktury dodatečně také zařazeni a získali tak přednostní právo na očkování. Patří mezi ně především zemědělci a potravináři. “V předních liniích kromě zdravotnických profesí stojí rovněž zemědělci a zpracovatelé potravin. Udržení jejich schopnosti pracovat, vyrábět a zásobovat obyvatele potravinami je, stejně jako třeba u energetických sektorů, pro zvládnutí krizové situace i případných dalších vln pandemie naprosto zásadní,” říká Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory. Ta spolu s Agrární komorou uvádí, že čtyři z pěti zemědělských a potravinářských podniků aktuálně požadují zařazení svých pracovníků do přednostní kategorie pro očkování jako součást kritické infrastruktury.

Ve chvíli, kdy bude očkování dostupné pro většinu lidí, převážná část tuzemských podniků pošle podle Hospodářské komory své zaměstnance k praktickému či závodnímu lékaři. Očkovací centra plánují zřizovat hlavně firmy zaměstnávající velké množství lidí, jako je již zmíněná Škoda Auto či například banky. “Očkování chceme nabídnout jako benefit pro zaměstnance. Zajistí ho po nás autorizované společnosti v našich prostorách,” říká Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.

Řada firem se už zabývá také tím, jak své lidi motivovat, aby se jich nechalo očkovat co nejvíce. Podniky nemohou očkování svým zaměstnancům nařídit. Podle průzkumu Hospodářské komory chce více než polovina zaměstnavatelů jít především cestou doporučení a vysvětlováním výhod.

Zdroj: www.ihned.cz