„Komise podle našeho názoru zbytečně přebírá úlohu, která má náležet zastřešujícím organizacím jako je CSR Europe, a která spočívá v samoregulaci a vytváření dobrovolně přijímaných standardů,“ citoval server eurActive.cz Petra Jonáka, ředitele korporátní komunikace logistické společnosti AWT.

Jonák, který firmu zastupuje v platformě společensky odpovědných firem Byznys pro společnost, se navíc na základě „minulých zkušeností“ obává, že u nezávazných doporučení nezůstane a že Evropská unie bude podniky časem nutit k povinnému reportingu společensky odpovědných aktivit. To by prý přineslo pouze větší administrativní a finanční zátěž, protože z peněz, které by firmy jinak utratily za konkrétní projekty, by se muselo hradit zpracovávání výkazů.

Evropská komise ve své obnovené strategii pro společenskou odpovědnost podniků z října loňského roku naznačila, že v oblasti CSR hodlá hrát aktivnější roli než dosud. Přestože firmám v tuto chvíli nic nenařizuje a nadále uznává, že dobrovolnost musí i nadále zůstat hlavním principem, zároveň dodává, že je třeba přistoupit k doplňkové regulaci a s její pomocí vytvořit prostředí, které by firmy ke společensky odpovědnému chování více motivovalo. Brusel by například podle zjištění serveru eurActive.cz rád omezil tzv. greenwashing, kdy si firmy v rámci marketingu svých produktů připisují větší zásluhy, než jaké ve skutečnosti mají, a zneužívají toho, že řada spotřebitelů je citlivá na informace o vlivu produktu na životní prostředí.

Obavy českých firem vzbuzuje i oblast nefinančního výkaznictví. Komise totiž plánuje připravit normu, která by řešila, jaké informace, které se týkají ekologie a sociálních otázek, by o sobě měly firmy sdělovat. Brusel tento krok zdůvodňuje tím, že řada členských zemí podobné požadavky nad rámec evropské legislativy již zavedla a firmy působící na více trzích se pak potýkají se změtí různých pravidel.

Komise také vyzývá všechny velké evropské firmy, aby se do roku 2014 přihlásily k plnění některého z mezinárodně respektovaných souborů pravidel společenské odpovědnosti, jako je iniciativa OSN Global Compact, směrnice OECD pro nadnárodní společnosti nebo norma ISO 26000, která upravuje společensky odpovědné chování. Tyto normy by při přípravě nebo aktualizaci svých národních strategií CSR měly podle Komise zohlednit také členské státy EU.

-pda-

Měly by být aktivity CSR, tedy společensky odpovědného chování firem nějak regulovány?

Co si o tom myslíte? Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.