Kromě dvoü zmíněných problémů vnímají zástupci českého průmyslu vývoj tuzemské ekonomiky stále ještě pozitivně. Potvrdily to výsledky dalšího šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České národní banky (ČNB) v nefinančních podnicích za 3. čtvrtletí 2016 Barometr Průmyslu.

Dobrá nálada by měla vydržet českým podnikům minimálně do konce letošního roku. Export má našlápnuto k tomu, aby překonal loňský rekord, mzdy porostou odpovídajícím způsobem. Dobrou zprávou je, že firmy mají chuť dále investovat a nemalá část očekává zvýšení počtu zakázek,“ shrnuje viceprezident SP ČR Radek Špicar.

Dobrou kondici českého průmyslu potvrzuje ochota většiny firem dále investovat. Třetina podniků očekává, že jim naroste objem zakázek, zhruba šedesát procent si myslí, že zůstane stejný jako v předchozím období

Bohorovní exportéři

Pastí pro české výrobce se může stát ukončení intervencí ČNB a následné posílení koruny. Ačkoli České národní banka „exit“ v roce 2017 avizuje, exportéři na něj ještě nejsou připraveni. „Míra kurzového zajištění se blíží k historickému minimu. Exportéři se dnad začnou zajišťovat před koncem kurzového zavázku, tedy na začátku roku 2017,“ doplňuje Radek Špicar.

Ve třetím čvrtletí 2016 měly firmy proti kurzovému riziku zajištěno necelých 30 procent exportu. V loňském roce se tato čísla blížila 45 procentům.

Skokové posílení koruny či přílišná volatilita směnných kurzů by ovšem byly pro exportéry špatnou zprávou. Podniky potřebují především předvídatelnost kurzového vývoje, aby je výrazně silnější koruna nezaskočila a příliš na ní neprodělaly.

Euro je v kurzu

Ačkoli se zřejmě Česko zavedení eura v nejblžší době nedočká, přibývá v tuzemsku transakcí ve spoečné evropské měně. Průzkum ukázal, že od července do září 2016 činily platby českým dodavatelům v eurech 19 procent. Čeští odběratelé platili eury v 17 procentech případů.

Podniky nečekají na stát a obchodují v eurech. Je pro ně totiž důležitá stabilita a předvídatelnost, a tu jim koruna nedopřává. Jsem sice známý eurooptimista, ale zavedení eura bych přivítal nejen já, ale většina našich členů,“ říká ještě viceprezident SP ČR.

Elektronická evidence tržeb, rozšiřující se reverse charge či Kontrolní hlášení pro plátce DPH. I ty zřejmě přispívají k pocitu zaměstnavatelů, že se kvalita domácího podnikatelského prostředí nezlepšila. V řadě aspektů dokonce firmy vnímají zhoršení – například v byrokracii (32 procent) či kvalitě legislativy.

Barometr průmyslu

Šteření provádějí SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky pravidelně od roku 2011. Do současnosti proběhlo 22 dotazování. Průzkumu za 3. čtvrtletí 2016 se zúčastnilo 169 respondentů.

Autor: Jakub Procházka

Převzato z portálu www.businessInfo.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.